Złożone oferty na 2022 rok

Wykaz dotacji zgłoszonych i przyznanych znajdą Państwo tutaj.

Aktualny wykaz złożonych ofert na rok bieżący oraz ich status dostępny jest na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/ngo