Zdrowie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej zajmuje się realizacją programów profilaktycznych dla mieszkańców i dla uczniów szkół bemowskich, mających na celu ograniczenie i zwalczanie zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także zapobieganiu występowania zjawiska przemocy domowej.

PIK

W ramach działań  profilaktycznych dla mieszkańców prowadzone jest bezpłatne poradnictwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. J.K. Bandrowskiego 1, gdzie mogą Państwo otrzymać wsparcie psychologiczne, poradę specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porady prawne w w/w zakresie.

Zapisy pod numerem: 22 325 40 46, w godzinach pracy Koordynatora PIK. Harmonogram PIK.

KRPA

Wsparcia dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kierowania na leczenie odwykowe, udziela Dzielnicowy Zespół Bemowo Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (w siedzibie OPS, ul. Rozłogi 10), (szczegółowe informacje: tutaj).

OPS, PPP

Współpracujemy ponadto,  z dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (ul. Rozłogi 10) oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 20, ul. Powstańców Śląskich 17.

Zajęcia Prozdrowotne

Ponadto, organizujemy bezpłatne zajęcia prozdrowotne dla dzieci, dorosłych i Seniorów, w których uczestniczy rocznie około 3000 mieszkańców. Zapisy ogłaszamy dwa razy w roku, na stronie internetowej urzędu. Informacja o zapisach będzie dostępna w późniejszym terminie.

ABS

W ramach „Akademii Bemowskiego Seniora” organizujemy zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia komputerowe, a także wykłady i prelekcje.

KBS

Prowadzimy też „Klub Bemowskiego Seniora” przy ul. Pełczyńskiego 30A.

Pikniki profilaktyczne

Prowadzimy też działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, w tym integracyjne spotkania dla seniorów (bale, spotkania integracyjne, spotkania dla kombatantów) oraz lubiane przez wszystkich integracyjne pikniki rodzinne: „Wakacje tuż, tuż..”. Współpracujemy, ponadto, z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy, m.in. w ramach tej współpracy jesteśmy współorganizatorami jesiennego pikniku „Bemowo z Aniołami…”.

 

Jednocześnie informujemy, iż świadczeniami rodzinnymi oraz 500+ zajmuje się  Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego. Właściwe informacje można odnaleźć pod tym linkiem.