Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Bemowo

e-mail: bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 551
pok. 255

Podległe wydziały:

 • Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi;
 • Wydział Inwestycji;
 • Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo;
 • Zespół Kadr dla Dzielnicy Bemowo;
 • Zespół Obsługi Zarządu dla Dzielnicy Bemowo;
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Bemowo.

Małgorzata Maszało-Kulińska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

e-mail: mmaszalo-kulinska@um.warszawa.pl

tel. 22 443 75 54
pok. 211

Podległe wydziały:

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Swiadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bemowo;

Nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Bemowo oraz Komisjami Rady Dzielnicy.

Jakub Gręziak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

e-mail: jgreziak@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 552
pok. 215

Podległe wydziały:

 • Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo.

Nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy:

 • Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Komisjami Rady Dzielnicy.

Karol Sobociński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

e-mail: ksobocinski@um.warszawa.plbemowo.sekretariat@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 555 
pok. 210

Podległe Wydziały:

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Nieruchomości;
 • Wydział Obsługi Mieszkańców;
 • Wydział Ochrony Środowiska.

Współpraca z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Bemowo oraz Komisjami Rady Dzielnicy Bemowo.

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 12.00-15.00 w pokoju nr 210 po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z sekretariatem nr tel. 22 443 75 55

Maciej Wójtowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

e-mail: m.wojtowicz@um.warszawa.pl
tel. 22 443 75 53
pok. 211

Podległe wydziały

 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo;
 • Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo

Nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo;
 • placówek oświaty i wychowania;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Komisjami Rady Dzielnicy Bemowo.