Obsługa Mieszkańca

W bemowskim Urzędzie to Mieszkańcy są najważniejsi. Nieustannie podejmowane są kolejne działania mające na celu zerwanie ze stereotypem Urzędu jako instytucji skostniałej i niedostosowanej do współczesnych realiów. Dlatego zapewniamy szybką i profesjonalną obsługę, ale także systematycznie powiększamy pakiet spraw, które mogą być załatwione przez internet. W naszym Urzędzie Mieszkańcy nie są traktowani jak petenci ale jak klienci. Dlatego jakość obsługi stoi zawsze na najwyższym poziomie. Cieszymy się, że nasze wysiłki są przez Państwa zauważane i doceniane. 


wom2 wom2

 

UWAGA!

Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych, od 27 lipca 2021 r. wyłączona zostanie usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty


Od dnia 1 lipca bezpośrednia obsługa mieszkańców realizowana będzie w poniedziałki w godz. 8 -18, w pozostałe dni w godz. 8-16

Informacja tel. 22 4437644

e-mail: bemowo.urzad@um.warszawa.pl

Skan ogłoszenia nr 6 dot. ograniczeń obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy.

DELEGATURA BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH M.ST. WARSZAWY

Bezpośrednia obsługa mieszkańców z zakresu spraw realizowanych przez BAISO odbywa się bez konieczności wcześniejszej telefonicznej

rezerwacji wizyty.

Obowiązuje system numerkowy Q-MATIC (jeden bilet to jeden wniosek) lub rezerwacja wizyt przez stronę internetową https://rezerwacje.um.warszawa.pl

Liczba interesantów przebywających , w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

  • Meldunki i dowody osobiste tel. 22 325 40 72/73/74/75/76/77, 22 325 40 67
  • Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL: tel. 22 325 40 71 oraz 22 325 40 69
  • Rejestracja pojazdów tel. 22 325 40 88

(Termin na zgłoszenie zbycia/nabycia/zarejestrowania pojazdu zakupionego do dnia 31 grudnia 2020 r wynosi 180 dni od daty sprzedaży/zakupu).

(Termin na zgłoszenie zbycia/nabycia/zarejestrowania pojazdu zakupionego od 1 stycznia 2021 r wynosi 30 dni od daty sprzedaży/zakupu).

  • Prawa jazdy tel. 22 325 40 96

 

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY: tel. 22 325 40 42

Obecnie nie obowiązują zapisy na złożenie wniosku o wydanie paszportu, a także na jego odbiór.

Godziny pracy TPP - Bemowo:

  • Poniedziałek 10:00-17:30
  • Wtorek-Piątek 08:00-15:30

Wszystkie informacje dot. złożenia wniosku o paszport dostępne są na stronie www.gov.pl/uw-mazowiecki lub pod nr telefonu 22 695 73 45.

Urząd Stanu Cywilnego

W siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo nie ma stanowisk Urzędu Stanu Cywilnego.

Bliższe informacje znajdziecie Państwo po linkiem:

 https://um.warszawa.pl/waw/usc