Wolontariat OPS Bemowo

Jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo i masz ochotę dzielenia się swoim czasem i umiejętnościami z osobami, którym potrzebne jest wsparcie zachęcamy abyś został Wolontariuszem w naszym Ośrodku. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia innej osoby w różnych sprawach życiowych, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem. Jeżeli Twoja potrzeba będzie mogła być zrealizowana przy wsparciu Wolontariusza, skierujemy do Ciebie odpowiednią osobę.

Wolontariat w naszym Ośrodku stanowi bardzo ważny element działań pomocowych. Uzupełnia ofertę instytucjonalną i dostarcza nieformalnego wsparcia osobom potrzebującym. Jest wyrazem głębokiego szacunku i uwagi dla drugiego człowieka, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji a także ogromnej wrażliwości ze strony Wolontariuszy, którzy są gotowi okazywać zainteresowanie, dzielić się swoim czasem i umiejętnościami.

Mamy możliwość zaangażowania wolontariuszy do różnych rodzajów działań. Są to m.in.:

 • pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji,
 • towarzyszenie i spędzanie czasu wolnego z osobami starszymi i niesamodzielnymi,
 • pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w czynnościach życia codziennego,
 • dzielenie się swoją wiedzą, zasobami, umiejętnościami w czasie spotkań, warsztatów i wydarzeń,
 • wspieranie grup sąsiedzkich i samopomocowych,
 • organizowanie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych.

Aby zostać wolontariuszem należy:

 • skontaktować się z koordynatorem wolontariatu,
 • wypełnić ankietę rekrutacyjną, w której wyrazisz swoją chęć działania i określisz co chciałbyś robić na rzecz innych,
 • podpisać porozumienie o współpracy.

Rozpoczynając współpracę otrzymasz:

 • niezbędne przybory do Twojej pracy,
 • ubezpieczenie NW,
 • informację o prawach i obowiązkach Wolontariusza,
 • informację o przyjętych zasadach współpracy,
 • towarzyszenie przy pierwszej wizycie/rozmowie z odbiorcą Twojego wsparcia (wprowadzenie),
 • możliwość rozmów i spotkań konsultacyjnych oraz szkolenia.

Jeżeli jesteś osoba potrzebującą wsparcia Wolontariusza zgłoś się do pracownika socjalnego. On przekaże Twoją potrzebę do koordynatora wolontariatu, który skontaktuję Cię z osobą oferująca potrzebne Ci wsparcie.

Koordynator wolontariatu

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Przemysław Skwarski 22 48-71-348 p.skwarski@opsbemowo.waw.pl

 

Projekty socjalne

 • Wolontariat na Bemowie – edycja 2024

  Wolontariat jest cenną, uzupełniającą formą wsparcia systemu pomocy społecznej. Oprócz dawania potrzebnej pomocy to także doskonała forma spędzania wolnego czasu. Wolontariat to również zbieranie doświadczenia zarówno życiowego jak i zawodowego. Wszystko zależy w co chciałbyś się zaangażować. Z naszej perspektywy ważne jest aby integrować mieszkańców Bemowa i budować pomoc sąsiedzką. Chcemy docierać do osób samotnych, przeżywających kryzysy życiowe, obciążonych chorobami lub trudną sytuacją bytową. Dzięki współpracy z wolontariuszami możemy zaoferować mieszkańcom pomoc bardziej kompleksową. Z Twojej perspektywy może to być dzielenie się tym, co jest wartościowe: czasem, uwagą, umiejętnościami. Pomaganie wspiera tych co tego potrzebują i buduje tych co wsparcia udzielają. Co proponujemy? porozumienia wolontariackie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, wsparcie merytoryczne i opieka koordynatora wolontariatu, spotkania integracyjne, bilety do kina na wspólne wyjście wolontariusza i osoby, której pomaga. Kto? Gdzie? Kiedy? Wolontariat jest realizowany na terenie Bemowa. Staramy się łączyć wolontariusza i osobę potrzebującą pomocy w taki sposób, aby mieszkali możliwie najbliżej od siebie. Okazuje się, że kiedy wolontariusz i osoba otrzymująca wsparcie mieszkają na tym samym osiedlu to pozytywnie wpływa na ich relacje. Realizatorami projektu są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest w tybie ciągłym w rocznych edycjach. Informacje o okolicznościowych inicjatywach ogłaszamy w mediach. Jak się zapisać? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Co możesz zyskać? Bycie wolontariuszem to przygoda życia. Zebrane doświadczenia, uczestnictwo w realnej pomocy drugiemu człowiekowi oraz wiele okazji do wzruszeń to najważniejsze zyski osobiste z wolontariatu. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 512-698-711, wysłać email na adres wolontariat@opsbemowo.waw.pl lub skorzystać z miejskiego portalu www.ochotnicy.waw.pl