Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) OPS Bemowo prowadzi dwa Miejsca Aktywności Lokalnej: Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” oraz MALtana. Koordynator: Przemysław Skwarski Animatorzy: Robert Korczyński, Anna Małyska, Monika Piątkowska Tel.: 512 698 711, 22 48 71 348 e-mail: mal@opsbemowo.waw.pl

 • Artykuł

  Na przełomie czerwca i lipca 2021 OPS Bemowo pozyskał z miejskich środków fundusze na wybudowanie altany ogrodowej. Ponieważ altana spełnia rolę Miejsca Aktywności Lokalnej została jej nadana nazwa łącząca skrót MAL i rzeczownik „altana” i tak powstała nazwa „MALtana”.

 • Artykuł

  Wniosek o pomoc Plik programu Microsoft Word (DOXC, 19 KB) Plik Adobe Acrobat Document (PDF, 215 KB) Zaświadczenie o wynagrodzeniu Plik Adobe Acrobat Document (PDF, 403 KB) Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA) Plik programu Microsoft Word (DOXC, 18 KB) Plik Adobe Acrobat Document (PDF, 427 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym Plik programu Microsoft Word (DOCX, 17,5 KB) Plik Adobe Acrobat Document (PDF, 405 KB) Oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu...

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa w szczególności (zgodnie z §1 Statutu) na podstawie: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.); Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64...

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Adres: ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa Izabela Zwierz – Dyrektor Ewa Bachanek-Znamierowska – Zastępca Dyrektora Monika Krajewska – Główny Księgowy Sekretariat: 22 48-71-303, 22 48-71-304 sekretariat@opsbemowo.waw.pl Punkt Pierwszego Kontaktu: 22 48-71-300, 22 48-71-301 Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek-piątek 8:00-16:00 Znajdź pracownika socjalnego