Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Jeśli jesteś rodzicem i potrzebujesz wsparcia w wyzwaniach wychowawczych, pomocy w rozwiązywaniu trudności rodzinnych, pomocy psychologicznej dla Ciebie lub Twojego dziecka, to mamy dla Ciebie i Twojej rodziny różnorodne formy wsparcia, które wymieniamy poniżej.

 • Artykuł

  Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących Dzielnicę Bemowo.

 • Artykuł

  Grupą docelową projektu socjalnego „Kluby Seniora” są osoby w wieku 60+, które zamieszkują Bemowo i są osobami samotnymi bądź osamotnionymi w rodzinie. Adresaci projektu to osoby aktywne, które chcą swój wolny czas na emeryturze wykorzystać twórczo i ciekawie.

 • Artykuł

  Wolontariat jest projektem cyklicznym, realizowanym przez OPS Bemowo od 2006 roku.

 • Artykuł

  Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych cyklicznie przez OPS Bemowo od 2017 roku. Jego adresatami są rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Bemowo wychowujące dzieci do 18. roku życia i przeżywające różne trudności. Mogą one wynikać z problemów opiekuńczo-wychowawczych, sytuacji wykluczenia społecznego, pozbawienia wsparcia w swoim środowisku lub innych sytuacji m.in.: