Seniorzy OPS Bemowo

Grafika z wizerunkiem osób w starszym wieku

Jeśli jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy placówką, która może Cię wspierać w trudnych sytuacjach, z którymi nie radzisz sobie samodzielnie. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

Kiedy zgłosisz się do naszego Ośrodka zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego. Zapozna się on z Twoją sytuacją, umówi się aby przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania oraz wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów. Może Ci zaproponować skorzystanie z pomocy innych specjalistów z naszego Ośrodka, oferty Ośrodka Wsparcia lub innych instytucji/organizacji działających na rzecz osób w podeszłym wieku.

W naszym Ośrodku pomoc dla osób starszych realizują:

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-300, 22 48-71-301

W Dziale Pomocy Środowiskowej pracują pracownicy socjalni. Pomoc dla osoby lub rodziny, w której jest osoba starsza planowana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy uwzględnia aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną i oceną związanych z tym potrzeb. Więcej informacji o formach pomocy pod linkiem Pomoc pieniężna i niepieniężna.
 

Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością

ul.  gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26

W Dziale Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością pracują pracownicy socjalni, psycholog i konsultanci. W tym Dziale udzielana jest pomoc osobom starszym mającym kłopoty zdrowotne lub w samoobsłudze i wymagającym wsparcia w formie gorącego posiłku, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wymagającym umieszczenia w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oferującym pobyt dzienny. Pracownicy socjalni planują pomoc dla osoby starszej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy uwzględnia aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną i oceną związanych z tym potrzeb. Pomoc może być udzielona w formach opisanych pod linkiem Pomoc pieniężna i niepieniężna.

Kontakt

 • Mariola Gołębiewska
  Kierownik Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: m.golebiewska@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Jabłońska-Własiuk
  Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: a.jablonska@opsbemowo.waw.pl
 • Radosław Fabiszewski
  tel.: 22 48-71-328
  e-mail: r.fabiszewski@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Galant
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: k.galant@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Kiepas
  tel.: 22 48-71-329
  e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Kośnic
  tel.: 22 48-71-329
  e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • Klaudiusz Kozłowski
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: k.kozlowski@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Kruszyńska
  tel.: 22 48-71-365
  e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • Emilia Mazurek
  tel.: 22 48-71-365
  e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Salwa
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • Aldona Taradejna
  tel.: 22 48-71-359
  e-mail: a.taradejna@opsbemowo.waw.pl
 • Sylwia Walendziewska
  tel.: 22 48-71-329
  e-mail: s.walendziewska@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Zadrożna
  tel.: 22 48-71-359
  e-mail: e.zadrozna@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
kierownik
Sylwia Prądzyńska
tel.: 22 48-70-300512-698-822
e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl

konsultanci: 22 48-70-302, 22 48-70-304
terapeuci: 22 48-70-301, 22 48-70-305

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Seniorów. Oferowana jest w nim pomoc dla osób starszych o zróżnicowanych potrzebach. Pomoc świadczona jest w poniższych formach.

Dom Aktywnego Seniora

Oferują pobyt dzienny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00, 3 posiłki i bogatą ofertę zajęć o charakterze: edukacyjno-kulturalnym, turystyczno-rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno-aktywizującym.

 • Katarzyna Pogodowska, tel.: 22 48-70-304, e-mail: k.pogodowska@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Nicole-Urbanowicz, tel.: 22 48-70-302, e-mail: j.nicole-urbanowicz@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Siwińska, tel.: 22 48-70-302, 512-698-822, e-mail: b.siwinska@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Lewoc, tel.: 22 48-70-301, e-mail: j.lewoc@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Donica, tel.: 22 48-70-303, e-mail: a.donica@opsbemowo.waw.pl

Kluby Seniora

oferujące aktywne spędzanie czasu wolnego:
512-698-822, 22 487-03-00

Klub Seniora „Sami Swoi” czynny we wtorki i czwartki w godz. 15:30 – 18:30

 • Joanna Lewoc, tel.: 22 48-70-301, e-mail: j.lewoc@opsbemowo.waw.pl
 • Julia Jankowska, tel.: 22 48-70-305, e-mail: j.jankowska@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Rusinowska, tel.: 22 48-70-305, e-mail: a.rusinowska@opsbemowo.waw.pl

Klub Seniora „Lazurowy Zakątek” czynny w środy i piątki w godz. 15:30 – 18:30

 • Joanna Lewoc, tel.: 22 48-70-301, e-mail: j.lewoc@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Pszczólińska, tel.: 22 48-70-305, e-mail: a.pszczolińska@opsbemowo.waw.pl
 • Weronika Wlaźnik, tel.: 22 48-70-305, e-mail: w.wlaznik@opsbemowo.waw.pl

Akademia Seniora „Z Pasją”

 • Sylwia Prądzyńska, tel.: 22 48-70-300, e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Siwińska, tel.: 22 48-70-302, e-mail: b.siwinska@opsbemowo.waw.pl

Czynna w poniedziałki w godz. 10:00 – 18:00, w której funkcjonują sekcje rozwijające zainteresowania i pasje.

 • teatr: 10:00 – 11:30,
 • tańce w kręgu: 12:00 – 13:00,
 • chór: 14:30 – 16:30
 • brydż: 15:00 – 18:00
 • malarstwo i rysunek: 16:00 – 18:00

Uczestnictwo w Klubie Seniora i Akademii Seniora „Z Pasją” nie wymaga przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Dowiedz się więcej o wsparciu dla warszawskich seniorów

Projekty socjalne dla seniorów

 • Kluby Seniora – edycja 2024
  Zdjęcie przedstawiające trzy starsze osoby.

  W naszej Dzielnicy w ostatnich latach zwiększa się liczba osób starszych, które żyją samotnie. Między innymi z myślą o tych nich realizujemy działania, aby łatwiej mogły aktywnie, w towarzystwie innych spędzać czas i podejmować różne twórcze, sprawiające radość aktywności. Aby zadbać o potrzeby osób starszych mieszkających w dzielnicy Bemowo, od kilku lat OPS Bemowo realizuje projekt socjalny pn. „Kluby Seniora”. Po co? Zadaniem Klubów Seniora jest podniesienie aktywności społecznej seniorów, wspieranie ich samodzielności życiowej oraz poprawa jakości życia poprzez udział w kulturze, aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym, a także zawiązaniem i utrzymaniem pozytywnych relacji z innymi. W Klubach zapraszamy seniorów do: dbałości o swoje zdrowie i o swój dobrostan, poprawy kondycji zarówno psychicznej i fizycznej poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, aktywnego spędzania wolnego czasu w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku, tworzenia systemu wsparcia społecznego, kształtowania poczucia wspólnoty i rozbudzania wzajemnej troski o siebie, rozwijania różnych zainteresowań. Co proponujemy? W Klubach Seniora pracownicy prowadzą i organizują szereg różnorodnych zajęć, warsztatów, spotkań, wykładów, wyjść, tak aby zaproponowana oferta w jak najwyższym stopniu odpowiadała na potrzeby klubowiczów. W ramach działalności Klubów prowadzone są spotkania, imprezy i zajęcia o charakterze: edukacyjno-kulturalnym (np. wykłady tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, kursy obsługi smartfona, wyjścia do kina, teatru, muzeum, itp.), turystyczno-rekreacyjnym (np. wycieczki krajoznawcze, piesze wycieczki i spacery varsavianistyczne), usprawniającym (np. terapia zajęciowa, treningi pamięci, zajęcia sportowe: zumba gold, gimnastyka usprawniająca, joga), integracyjno-aktywizującym (np. spotkania świąteczne: Wigilia, Wielkanoc, zabawy taneczne, bale, pikniki integracyjne, grille, jubileusze, zajęcia kulinarne). Uczestnicy Klubów Seniora biorą udział w imprezach, uroczystościach i wydarzeniach o zasięgu dzielnicowym i ogólnowarszawskim, np. w olimpiadach sportowych, piknikach, Warszawskich Dniach Seniora, przeglądach twórczości. W Klubach Seniora funkcjonuje bezpłatna klubokawiarenka. Kto, gdzie, kiedy? Bezpośrednimi realizatorami projektu „Kluby Seniora” są pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: pedagogiki, andragogiki, psychologii, socjologii, gerontologii, arteterapii. Do prowadzenia wybranych warsztatów, zajęć czy spotkań tematycznych zatrudniani są specjaliści w swoich dziedzinach (np. trenerzy, instruktorzy, przewodnicy, wykładowcy). Kluby Seniora funkcjonują w ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów funkcjonują dwa Kluby Seniora: Klub Seniora „Sami Swoi” działa we wtorki i czwartki w godz. 15:30 – 19:00 Klub Seniora „Lazurowy Zakątek” działa w środy i piątki w godz. 15:30 – 19:00. Jak się zapisać? Obecnie osoby chętne do uczestnictwa w Klubach Seniora zapisujemy na listę rezerwową. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 512-698-822, 22 487-03-01, 22 487-03-05. Co możesz zyskać? Nowe możliwości i umiejętności, Wiedzę, Sprawność fizyczną i psychiczną, Relaks i odpoczynek, Ciekawie zagospodarowany czas wolny, Grono przyjaciół i znajomych. Radość z życia, Poczucie sensu życia.

 • Akademia Seniora „Z Pasją” – edycja 2024
  Zdjęcie przedstawiające starszą osobą.

  Mamy poczucie, że wielu seniorów to ukryci artyści, którzy dysponują ogromnym potencjałem twórczym, który należy odkryć a później odpowiednio go pielęgnować i się nim dzielić. W tym celu, w miejscu przyjaznym seniorom, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej powstała kuźnia talentów, którym jest Akademia Seniora „Z Pasją”. Akademia powstała z potrzeby serca pracowników Ośrodka i wielu seniorów. To pierwsza tego typu inicjatywa artystyczna na Bemowie. Tworzą ją wspaniali ludzie, którzy odnaleźli w niej swoje miejsce i otrzymują w niej wsparcie, dzięki któremu rozwijają swoje talenty i umiejętności. Po co? Zależy nam aby Seniorzy czuli się zachęceni do twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu w przyjaznej atmosferze. Nie od dziś wiadomo, że kontakt ze sztuką jest bardzo korzystny dla naszego funkcjonowania. Sprawia, że w naszym mózgu zaczynają przyspieszać procesy odpowiedzialne za percepcję, pamięć, uczenie się, emocje, czy też myślenie abstrakcyjne. Mamy nadzieję, że udział w Akademii zapewni Ci nie tylko miłe spędzenie czasu w gronie „artystycznych dusz”, ale również energię do działania, radość z tworzenia i wzbogaci Twoje życie. Co proponujemy? Akademia rozwija pasje i zainteresowania w sekcjach tematycznych, pod okiem profesjonalistów: malarstwo i rysunek, chór, teatr, taniec w kręgu, brydż. W ramach działalności Akademii systematycznie organizować będziemy również: wystawy prac malarskich wraz z wernisażami, koncerty artystyczne, pokazy, spektakle teatralne oraz inne formy sceniczne. Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych, przeglądach i festiwalach. Kto, gdzie, kiedy? Zajęcia w Akademii Seniora "Z Pasją" koordynują pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, natomiast poszczególne zajęcia w sekcjach tematycznych prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów/specjalistów, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Zatrudniamy artystę plastyka, dyrygentkę i muzyka, instruktora tańca w kręgu i teatru, arteterapeutkę, pedagogów. Sekcję brydżową tworzy grono pasjonatów i miłośników brydża. Akademia Seniora „Z Pasją” działa w ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. Zapraszamy Cię Akademii Seniora „Z Pasją” w każdy poniedziałek, w godzinach: 10:00 – 11:30 – sekcja teatralna (od 6.05.2024) 12:00 – 13:00 – sekcja tańca w kręgu (od 6.05.2024) 14:30 – 16:30 – sekcja chóru, 15:00 – 18:00 – brydż, 16:00 – 18:00 – sekcja malarstwa i rysunku. Jak się zapisać? Zadzwoń do nas w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, bądź przyjdź do nas osobiście, do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 22 487-03-00; 512-698-822 Co możesz zyskać? Nowe możliwości i nowe pasje radość z życia, poczucie sensu życia, twórcze spełnienie, grono przyjaciół i znajomych. WAŻNE! 27 maja o godz. 15:00 w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 odbędzie się wernisaż wystawy prac malarskich, które powstały w naszej Akademii. Serdecznie zapraszamy już dziś!  

 • Dzielnicowy Przegląd Twórczości Seniorów „Kalejdoskop kreatywności 60+” – edycja 2024
  Ozdobny napis Kalejdoskop kreatywności 60+

  Seniorzy są grupą z ogromnym potencjałem twórczym, ale bardzo często skrywanym lub nieodkrytym. Swoje prace seniorzy nierzadko chowają do tzw. „szuflady”, bądź obdarowują nimi swoich bliskich. Z tej obserwacji i bezpośrednich doświadczeń osób pracujących z seniorami zrodził się pomysł organizacji Dzielnicowego Przeglądu. Twórczości i Talentów Artystycznych Seniorów. W 2023 roku odbył się I Dzielnicowy Przegląd, który zgromadził 150 artystów – seniorów i skłonił organizatorów do kontynuacji wydarzenia w sposób cykliczny. Po co? Przegląd ma na celu: integrację i aktywizację środowisk senioralnych z terenu dzielnicy Bemowo, promocję twórczości i talentów artystycznych seniorów, edukację kulturalną i rozwój artystyczny osób starszych, promocję działań na rzecz seniorów. Co proponujemy? Udział we wspaniałym wydarzeniu, które odbędzie się w październiku 2024 roku. W ramach Przeglądu przewidujemy występy artystyczne i prezentacje seniorów w 7 kategoriach: Literatura (własna twórczość pisana prozą lub wierszem), Teatr (formy: spektakl poetycki, kabaret i inne teatralne formy sceniczne), Muzyka: chór/zespół wokalny, solista i inne formy muzyczne, Taniec/zajęcia ruchowe przy muzyce, Film, > Sztuki wizualne: malarstwo, grafika, fotografia, rękodzielnictwo, rzeźba, sztuka użytkowa i inne, Ciekawe hobby/wyjątkowy talent, umiejętność (artystyczne). Odbędzie się również koncert oraz skorzystać będzie można z poczęstunku Kto, gdzie, kiedy? Organizatorem Przeglądu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Forum Bemowskich Seniorów. Bezpośrednimi realizatorami projektu są pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Miejsce wydarzenia zostanie podane w terminie późniejszym. Wydarzenie planujemy na październik 2024. Jak się zapisać? Jeśli jesteś artystą-amatorem, który chce zaprezentować swoją twórczość bądź talent zadzwoń pod nr tel.: 22 48-70-300, 512-698-822 lub przyjdź osobiście do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. Jeśli chcesz uczestniczyć w wydarzeniu jako widz, zapisy będziemy przyjmować od września 2024 roku (numery telefonów wskazane powyżej). W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod numerami telefonów: 22 48-70-300, 512-698-822, 22 48-70-302, 22 48-70-304. Co możesz zyskać? Promocję swojej twórczości Twórcze spełnienie, Relaks i odpoczynek. Ciekawie, twórczo i aktywnie zagospodarowany czas wolny Nowe kontakty i znajomości Poznasz placówki i instytucje działające na rzecz seniorów na Bemowie.