Projekty OPS Bemowo

Projekty

Jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo i potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu trudności, których doświadczasz, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Pełczyńskiego 26. Pracownik socjalny Ośrodka lub inny specjalista po zapoznaniu z Twoją sytuacją, wspólnie z Tobą zastanowi się nad możliwymi formami pomocy. Jedną z nich może być udziału w projekcie odpowiednim dla Twoich potrzeb.

Projekty socjalne realizowane w Ośrodku opracowywane są pod kątem rodzajów problemów i potrzeb diagnozowanych w rodzinach lub u osób objętych pomocą.

Realizujemy projekty adresowane m.in. do:

 • rodzin z dziećmi pod kątem rozwoju funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, umiejętności wychowawczych rodziców i wspierania rozwoju psycho-społecznego dzieci,
 • osób w wieku starszym pod kątem utrzymania ich w aktywności społecznej i zapobiegania osamotnieniu,
 • osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów pod kątem aktywizacji i integracji społecznej,
 • osób i rodzin z problemem przemocy pod kątem trwałego ustania przemocy i rozwoju umiejętności gwarantujących wzrost bezpieczeństwa w rodzinie,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu długotrwałego bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności i bezdomności, pod kątem integracji społecznej i zawodowej,
 • społeczności lokalnej pod kątem integracji, budowania współpracy sąsiedzkiej i zapobiegania alienacji,
 • mieszkańców dzielnicy pod kątem edukacji w zakresie istoty i rozwiązywania problemów społecznych, w tym profilaktyki uzależnień i przemocy,
 • cudzoziemców pod kątem integracji społecznej i zawodowej.

Projekty socjalne zawierają kompleksowy zestaw usług niezbędnych do uruchomienia i wdrożenia zmiany funkcjonowania społecznego osób i rodzin lub utrzymania ich w jak najlepszej kondycji psycho-fizycznej. Zazwyczaj zawierają usługi z zakresu pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, różnorodnych warsztatów edukacyjno-rozwojowych, treningów umiejętności oraz spotkań o charakterze integracyjnym (kulturalnych, rozwijających zainteresowania i pasje).

Projekty socjalne OPS Bemowo

 • Bemowskie Centrum Wspierania Rodzin – edycja 2024
  Zdjęcie przedstawiające rodzinę - dwoje dorosłych osób i jedno nastoletnie dziecko.

  Wspieramy rodziców potrzebujących wskazówek, jak reagować na różne trudne zachowania i emocje dzieci, jak zaspokajać ich potrzeby, jednocześnie nie rezygnując z własnych. Udzielamy również pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, wspólnie szukamy możliwych rozwiązań, wspieramy dzieci doświadczające kryzysów w szkole, w relacjach rówieśniczych oraz gdy rodzice rozważają rozstanie lub decydują się rozstać. Dlaczego? Nikt nie uczy nas bycia rodzicem. Szkoły nie oferują zajęć z kompetencji rodzicielskich, a zanim zostaniemy rodzicami, nie musimy zdawać żadnych egzaminów. Najczęściej więc, czy tego chcemy czy nie, we własnym rodzicielstwie kierujemy się doświadczeniami z rodzin, w których dorastaliśmy. Niejednokrotnie powtarzamy schematy i doświadczenia ze swojego dzieciństwa. Często w bezradności i natłoku różnych życiowych zadań sięgamy po metody wychowawcze, z których nie jesteśmy do końca dumni. Jednocześnie chcielibyśmy wychować nasze dzieci na dobrych, mądrych i szczęśliwych ludzi. Chcielibyśmy tez zapewnić im odpowiednią pomoc, gdy będą tego potrzebowały. Dlatego właśnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia. Mamy nadzieję, że będzie ona odpowiedzią na różnego rodzaju wątpliwości i potrzeby zarówno rodziców jak i dzieci. Po co? Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci. Naszą ofertę dopasowujemy do spraw, z którymi codziennie spotykamy się w naszej pracy. Zależy nam na tym, by wspierać rodziców w ich potrzebach, zmaganiach i trudnościach. Staramy się wspólnie szukać rozwiązań, zastanawiamy się nad możliwościami wzmacniania relacji rodzinnych i tworzenia dobrych warunków do rozwoju dzieci. Zależy nam na tym aby rodzice wiedzieli, gdzie mogą szukać wsparcia dla siebie i swoich dzieci, gdy zajdzie taka potrzeba. Co proponujemy? Wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego: wsparcie dla rodziców w wyzwaniach wychowawczych pomoc w rozwiązywaniu trudności rodzinnych regularna, długotrwała forma pomocy poprzedzona planem wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb rodziny Konsultacje rodzicielskie i psychologiczne dla dorosłych: konsultacje indywidualne dla rodziców wsparcie wychowawcze rodziców (5 – 10 spotkań) wspólne poszukiwanie rozwiązań Diagnoza i konsultacje psychologiczne dla dzieci: diagnoza funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r.ż. zaplanowanie indywidualnie dostosowanego planu wsparcia zapewnienie wsparcia psychologicznego dostosowanego do potrzeb rodziny Zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców: Warsztaty umiejętności rodzicielskich „Szkoła dla Rodziców” Grupa wsparcia dla rodziców Grupa rozwojowa dla mam z dziećmi do 12 m-ca życia „Wioska Kobiet” Trening Umiejętności Społecznych Grupa rozwojowa dla nastolatków Trening dla nastolatków pochodzenia ukraińskiego „Poznaję siebie” Grupa planszówkowo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi Piknik rodzinny – zaplanowany do realizacji we wrześniu br. Kto, gdzie, kiedy? Realizatorami Projektu są specjaliści Działu Wsparcia Rodziny OPS Bemowo: psycholodzy, psycholodzy dziecięcy, specjaliści ds. rodziny, asystenci rodziny, pracownicy socjalni. Działania Projektu będą realizowane w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Pełczyńskiego 26 oraz w placówkach OPS Bemowo przy ul. Rozłogi 10, ul. Lazurowej 14, ul. Pełczyńskiego 30B. Wsparcie indywidualne i rodzinne realizujemy przez cały okres trwania projektu. Oddziaływania grupowe odbywają się w edycjach wiosennej i jesiennej z przerwą wakacyjną. Informację o terminach proponowanych działań będziemy upowszechniać za pośrednictwem mediów internetowych. Jak się zapisać? Jeśli jesteś rodzicem i szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka – możesz skorzystać z oferty publikowanej na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej lub skontaktować się z nami telefonicznie. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel.: 22 48-71-310, 22 48-71-307, 885-524-356. Co możesz zyskać? Jeżeli jesteś rodzicem, doświadczającym trudności wychowawczych dzięki naszemu wsparciu możesz lepiej zrozumieć siebie i własne potrzeby, a dzięki temu również potrzeby i emocje swojego dziecka. Będziesz mieć okazję nabyć nowe umiejętności, zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje, a tym samym wpłynąć na poprawę relacji i rodzinnych i wzmocnienie więzi. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które potrzebuje pomocy psychologicznej, możesz uzyskać diagnozę funkcjonowania dziecka, wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań i możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej. Dzięki temu Ty i Twoja rodzina możecie mieć bardziej spokojne i satysfakcjonujące życie.    

 • Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS) – edycja 2024

  Mogły się zdarzyć w Twoim życiu trudności życiowe, których pokonanie wymaga skorzystania z pomocy specjalistów. Z tego powodu BKIS oferuje Ci pomoc w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym po przebytych negatywnych doświadczeniach lub zaistnieniu innych okoliczności, które utrudniły Twoje funkcjonowanie i powodują potrzebę: powrotu na rynek pracy i uzyskania stabilizacji materialnej, aktywizacji i integracji społecznej w celu minimalizowania ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, uzależnieniem, pobytem w zakładzie karnym, problemami emocjonalnymi, przezwyciężenia kryzysu bezdomności. Po co? Jeśli brakuje Ci pewności siebie, straciłeś wiarę w zmianę swojej sytuacji lub chciałbyś coś zmienić, lecz nie wiesz jak się do tego zabrać, czujesz się wyobcowany oraz bezradny i osamotniony w swoich poczynaniach, BKIS jest właściwym miejscem gdzie możesz się zgłosić po wsparcie. Zapraszamy Cię do skorzystania ze spotkań indywidualnych i grupowych z naszymi specjalistami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją zaproszą Cię do opracowania wspólnego planu wyjścia z kryzysowej sytuacji i będą Cię wspierać w jego realizacji. Co proponujemy? Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju. Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również będą mogli korzystać z porad specjalistów. Oferowane bezpłatne wsparcie realizowane na rzecz uczestników BKIS to: praca socjalna, konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem, konsultacje indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień, konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, grupy samopomocowe, grupy wsparcia, kierowanie do prac społecznie użytecznych, szkolenia i staże zawodowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne, udzielanie świadczeń socjalnych, wsparcie dedykowane osobom w kryzysie bezdomności. Gdzie? Działania projektowe realizowane są w siedzibie BKIS przy ul. Lazurowej 14. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Kto realizuje? Realizatorami projektu są specjaliści OPS Bemowo. Kiedy? Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest realizowany w cyklu rocznym od stycznia do grudnia. Jak się zapisać? Do BKIS możesz zgłosić się osobiście lub zostać do niego zgłoszony przez Twojego pracownika socjalnego z OPS Bemowo. Co możesz zyskać? W BKIS można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, pracy w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych lub stażu. Osoby posiadające potrzebę rozwoju, nabywania nowych umiejętności czy przekwalifikowania zawodowego mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, korzystać z doradztwa zawodowego. Dzięki udziałowi w zajęciach w uczestniku wzrasta pewność siebie, wiara we własne możliwości i siły do podjęcia działań w celu pokonania problemu życiowego, chęć wprowadzenia w swoje życie zmian bez niepotrzebnego i ograniczającego stresu. Osoba zaczyna czuć potrzebę samodzielności w codziennym życiu. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami: tel. 22 487-03-15 lub 600-055-126 tel. 22 48-71-300, 22 48-71-301

 • Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie – edycja 2024

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Kampania „Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie” – edycja 2024

  Bycie rodzicem to najtrudniejsza z naszych życiowych ról, a wychowanie to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jako rodzice i wychowawcy poszukujemy pomysłów jak reagować, żeby stworzyć dziecku jak najlepsze warunki rozwoju – jak przygotować je do zadań, które niesie życie a jednocześnie sprawić, aby było szczęśliwe. Dlatego zapraszamy Cię do skorzystania ze spotkań i materiałów, które będziemy propagować w ramach kampanii. Mamy nadzieję, że będą Ci one pomocne w budowaniu bezpiecznej i wzmacniającej relacji ze swoim dzieckiem lub wychowankiem. Po co? Zależy nam aby wszyscy dorośli chronili dzieci, dbali o ich bezpieczeństwo i rozwój. Dzieci wychowywane w poczuciu szacunku i troski wyrastają na dojrzałych dorosłych, którzy dobrze radzą sobie w życiu. Zależy nam aby rodzice i wychowawcy wiedzieli jak wspierać dzieci i co robić gdy występują trudności. Co proponujemy? Materiały informacyjno-edukacyjne posty informacyjno-edukacyjne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych na fanpage kampanii #WychowujeMadrzeiBezpiecznie, ulotki oraz komiks edukacyjny dla rodziców pod hasłem „Masz wybór”, Spotkania grupowe kształtujące umiejętności rodzicielskie warsztaty dla rodziców (realizowane w Ośrodku) warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców” warsztaty dla rodziców w sytuacji konfliktu okołorozstaniowego warsztaty radzenia sobie ze złością w modelu TZA trening Family Connections (dla rodziców dzieci ze szczególnymi trudnościami) piknik profilaktyczny dla rodzin z dziećmi; indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych; indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dzieci; szkolenia specjalistyczne wzmacniające kompetencje kadry przedszkolnej w zakresie pracy z rodzicami: warsztaty na temat potrzeb dzieci i komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, tzw. „Wstęp do Szkoły dla Rodziców”; warsztaty na temat pracy z rodzicami w konflikcie, warsztaty na temat uzależnień behawioralnych, warsztaty na temat pracy z zachowaniami trudnymi z wykorzystaniem technik Stosowanej Analizy Zachowania. Gdzie? Działania kampanii będą realizowane: w przedszkolach publicznych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w mediach internetowych www.opsbemowo.waw.pl oraz profilu FB. Kto? Realizatorami Kampanii są specjaliści OPS Bemowo. Kiedy? Przewidujemy, że działania rozpoczną się....... Informację o terminach proponowanych działań będziemy upowszechniać za pośrednictwem przedszkoli i mediów internetowych. Jak się zapisać? Jeśli jesteś rodzicem dziecka uczęszczającego do przedszkola – oferta dla Ciebie będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej i przedszkolu, do którego uczęszcza Twoje dziecko, Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym, które nie uczęszcza do przedszkola – oferta dla Ciebie będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej, Jeśli jesteś wychowawcą przedszkolnym – oferta szkoleniowa dla Ciebie będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej. Co możesz zyskać? Jeżeli jesteś rodzicem, dzięki działaniom Kampanii będziesz lepiej rozumieć swoje dziecko, będziesz mieć większy wybór własnych zachowań wobec dziecka, będziesz świadomy jak Twoje reakcje wpływają na dziecko. To wszystko może przyczynić się do tego abyś czuł się spełnionym i mądrym rodzicem a Twoje dziecko było szczęśliwsze i lepiej przygotowane do dalszej drogi życiowej. Jeżeli jesteś wychowawcą dodatkowo zyskasz zachętę i umiejętności do prowadzenia wartościowych rozmów z rodzicami dzieci, które są pod Twoją opieką a także uzyskasz wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, które mogą dotykać dzieci i ich rodziny. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel.............

 • Kluby Seniora – edycja 2024
  Zdjęcie przedstawiające trzy starsze osoby.

  W naszej Dzielnicy w ostatnich latach zwiększa się liczba osób starszych, które żyją samotnie. Między innymi z myślą o tych nich realizujemy działania, aby łatwiej mogły aktywnie, w towarzystwie innych spędzać czas i podejmować różne twórcze, sprawiające radość aktywności. Aby zadbać o potrzeby osób starszych mieszkających w dzielnicy Bemowo, od kilku lat OPS Bemowo realizuje projekt socjalny pn. „Kluby Seniora”. Po co? Zadaniem Klubów Seniora jest podniesienie aktywności społecznej seniorów, wspieranie ich samodzielności życiowej oraz poprawa jakości życia poprzez udział w kulturze, aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym, a także zawiązaniem i utrzymaniem pozytywnych relacji z innymi. W Klubach zapraszamy seniorów do: dbałości o swoje zdrowie i o swój dobrostan, poprawy kondycji zarówno psychicznej i fizycznej poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, aktywnego spędzania wolnego czasu w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku, tworzenia systemu wsparcia społecznego, kształtowania poczucia wspólnoty i rozbudzania wzajemnej troski o siebie, rozwijania różnych zainteresowań. Co proponujemy? W Klubach Seniora pracownicy prowadzą i organizują szereg różnorodnych zajęć, warsztatów, spotkań, wykładów, wyjść, tak aby zaproponowana oferta w jak najwyższym stopniu odpowiadała na potrzeby klubowiczów. W ramach działalności Klubów prowadzone są spotkania, imprezy i zajęcia o charakterze: edukacyjno-kulturalnym (np. wykłady tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, kursy obsługi smartfona, wyjścia do kina, teatru, muzeum, itp.), turystyczno-rekreacyjnym (np. wycieczki krajoznawcze, piesze wycieczki i spacery varsavianistyczne), usprawniającym (np. terapia zajęciowa, treningi pamięci, zajęcia sportowe: zumba gold, gimnastyka usprawniająca, joga), integracyjno-aktywizującym (np. spotkania świąteczne: Wigilia, Wielkanoc, zabawy taneczne, bale, pikniki integracyjne, grille, jubileusze, zajęcia kulinarne). Uczestnicy Klubów Seniora biorą udział w imprezach, uroczystościach i wydarzeniach o zasięgu dzielnicowym i ogólnowarszawskim, np. w olimpiadach sportowych, piknikach, Warszawskich Dniach Seniora, przeglądach twórczości. W Klubach Seniora funkcjonuje bezpłatna klubokawiarenka. Kto, gdzie, kiedy? Bezpośrednimi realizatorami projektu „Kluby Seniora” są pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: pedagogiki, andragogiki, psychologii, socjologii, gerontologii, arteterapii. Do prowadzenia wybranych warsztatów, zajęć czy spotkań tematycznych zatrudniani są specjaliści w swoich dziedzinach (np. trenerzy, instruktorzy, przewodnicy, wykładowcy). Kluby Seniora funkcjonują w ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów funkcjonują dwa Kluby Seniora: Klub Seniora „Sami Swoi” działa we wtorki i czwartki w godz. 15:30 – 19:00 Klub Seniora „Lazurowy Zakątek” działa w środy i piątki w godz. 15:30 – 19:00. Jak się zapisać? Obecnie osoby chętne do uczestnictwa w Klubach Seniora zapisujemy na listę rezerwową. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 512-698-822, 22 487-03-01, 22 487-03-05. Co możesz zyskać? Nowe możliwości i umiejętności, Wiedzę, Sprawność fizyczną i psychiczną, Relaks i odpoczynek, Ciekawie zagospodarowany czas wolny, Grono przyjaciół i znajomych. Radość z życia, Poczucie sensu życia.

 • Akademia Seniora „Z Pasją” – edycja 2024
  Zdjęcie przedstawiające starszą osobą.

  Mamy poczucie, że wielu seniorów to ukryci artyści, którzy dysponują ogromnym potencjałem twórczym, który należy odkryć a później odpowiednio go pielęgnować i się nim dzielić. W tym celu, w miejscu przyjaznym seniorom, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej powstała kuźnia talentów, którym jest Akademia Seniora „Z Pasją”. Akademia powstała z potrzeby serca pracowników Ośrodka i wielu seniorów. To pierwsza tego typu inicjatywa artystyczna na Bemowie. Tworzą ją wspaniali ludzie, którzy odnaleźli w niej swoje miejsce i otrzymują w niej wsparcie, dzięki któremu rozwijają swoje talenty i umiejętności. Po co? Zależy nam aby Seniorzy czuli się zachęceni do twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu w przyjaznej atmosferze. Nie od dziś wiadomo, że kontakt ze sztuką jest bardzo korzystny dla naszego funkcjonowania. Sprawia, że w naszym mózgu zaczynają przyspieszać procesy odpowiedzialne za percepcję, pamięć, uczenie się, emocje, czy też myślenie abstrakcyjne. Mamy nadzieję, że udział w Akademii zapewni Ci nie tylko miłe spędzenie czasu w gronie „artystycznych dusz”, ale również energię do działania, radość z tworzenia i wzbogaci Twoje życie. Co proponujemy? Akademia rozwija pasje i zainteresowania w sekcjach tematycznych, pod okiem profesjonalistów: malarstwo i rysunek, chór, teatr, taniec w kręgu, brydż. W ramach działalności Akademii systematycznie organizować będziemy również: wystawy prac malarskich wraz z wernisażami, koncerty artystyczne, pokazy, spektakle teatralne oraz inne formy sceniczne. Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych, przeglądach i festiwalach. Kto, gdzie, kiedy? Zajęcia w Akademii Seniora "Z Pasją" koordynują pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, natomiast poszczególne zajęcia w sekcjach tematycznych prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów/specjalistów, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Zatrudniamy artystę plastyka, dyrygentkę i muzyka, instruktora tańca w kręgu i teatru, arteterapeutkę, pedagogów. Sekcję brydżową tworzy grono pasjonatów i miłośników brydża. Akademia Seniora „Z Pasją” działa w ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. Zapraszamy Cię Akademii Seniora „Z Pasją” w każdy poniedziałek, w godzinach: 10:00 – 11:30 – sekcja teatralna (od 6.05.2024) 12:00 – 13:00 – sekcja tańca w kręgu (od 6.05.2024) 14:30 – 16:30 – sekcja chóru, 15:00 – 18:00 – brydż, 16:00 – 18:00 – sekcja malarstwa i rysunku. Jak się zapisać? Zadzwoń do nas w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, bądź przyjdź do nas osobiście, do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 22 487-03-00; 512-698-822 Co możesz zyskać? Nowe możliwości i nowe pasje radość z życia, poczucie sensu życia, twórcze spełnienie, grono przyjaciół i znajomych. WAŻNE! 27 maja o godz. 15:00 w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 odbędzie się wernisaż wystawy prac malarskich, które powstały w naszej Akademii. Serdecznie zapraszamy już dziś!  

 • Dzielnicowy Przegląd Twórczości Seniorów „Kalejdoskop kreatywności 60+” – edycja 2024
  Ozdobny napis Kalejdoskop kreatywności 60+

  Seniorzy są grupą z ogromnym potencjałem twórczym, ale bardzo często skrywanym lub nieodkrytym. Swoje prace seniorzy nierzadko chowają do tzw. „szuflady”, bądź obdarowują nimi swoich bliskich. Z tej obserwacji i bezpośrednich doświadczeń osób pracujących z seniorami zrodził się pomysł organizacji Dzielnicowego Przeglądu. Twórczości i Talentów Artystycznych Seniorów. W 2023 roku odbył się I Dzielnicowy Przegląd, który zgromadził 150 artystów – seniorów i skłonił organizatorów do kontynuacji wydarzenia w sposób cykliczny. Po co? Przegląd ma na celu: integrację i aktywizację środowisk senioralnych z terenu dzielnicy Bemowo, promocję twórczości i talentów artystycznych seniorów, edukację kulturalną i rozwój artystyczny osób starszych, promocję działań na rzecz seniorów. Co proponujemy? Udział we wspaniałym wydarzeniu, które odbędzie się w październiku 2024 roku. W ramach Przeglądu przewidujemy występy artystyczne i prezentacje seniorów w 7 kategoriach: Literatura (własna twórczość pisana prozą lub wierszem), Teatr (formy: spektakl poetycki, kabaret i inne teatralne formy sceniczne), Muzyka: chór/zespół wokalny, solista i inne formy muzyczne, Taniec/zajęcia ruchowe przy muzyce, Film, > Sztuki wizualne: malarstwo, grafika, fotografia, rękodzielnictwo, rzeźba, sztuka użytkowa i inne, Ciekawe hobby/wyjątkowy talent, umiejętność (artystyczne). Odbędzie się również koncert oraz skorzystać będzie można z poczęstunku Kto, gdzie, kiedy? Organizatorem Przeglądu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Forum Bemowskich Seniorów. Bezpośrednimi realizatorami projektu są pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Miejsce wydarzenia zostanie podane w terminie późniejszym. Wydarzenie planujemy na październik 2024. Jak się zapisać? Jeśli jesteś artystą-amatorem, który chce zaprezentować swoją twórczość bądź talent zadzwoń pod nr tel.: 22 48-70-300, 512-698-822 lub przyjdź osobiście do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. Jeśli chcesz uczestniczyć w wydarzeniu jako widz, zapisy będziemy przyjmować od września 2024 roku (numery telefonów wskazane powyżej). W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod numerami telefonów: 22 48-70-300, 512-698-822, 22 48-70-302, 22 48-70-304. Co możesz zyskać? Promocję swojej twórczości Twórcze spełnienie, Relaks i odpoczynek. Ciekawie, twórczo i aktywnie zagospodarowany czas wolny Nowe kontakty i znajomości Poznasz placówki i instytucje działające na rzecz seniorów na Bemowie.

 • Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” – edycja 2024

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Klub „Coffe Time” – edycja 2024

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Nordic walking – edycja 2024

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Florystyka – edycja 2024

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • od Niepewności do Umiejętności
  logotyp projektu

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – w realizacji

Brak wpisów.