Pomoc psychologiczna OPS Bemowo

Zdjęcie przedstawiające scenę konsultacji psychologicznej
Autor: Freepik

Jeśli szukasz wsparcia psychologicznego dla siebie lub osoby bliskiej, Ty lub ktoś z Twojego otoczenia doświadczył w ostatnim okresie szczególnie trudnej sytuacji – różnego rodzaju kryzysu, przemocy, problemów w rodzinie, to w naszym Ośrodku uzyskasz specjalistyczną pomoc.

Aby otrzymać pomoc psychologiczną zgłoś się do Ośrodka, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo. Stosownie do zgłoszonego problemu zostaniesz przekierowany do odpowiedniego specjalisty. Psycholog, umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie, aby porozmawiać o Twoim problemie, potrzebach i oczekiwaniach a następnie zaproponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej.

Do pomocy psychologicznej zaliczamy m.in. usługi w obszarze diagnozy problemów i potrzeb, oraz wzorców funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego, pogłębianie samopoznania, ustalanie celów osobistych, wydobywanie zasobów osobistych, odkrywania wartości własnej osoby, budowanie pozytywnej wizji przyszłości, budowanie planu zmiany, motywowanie do realizacji pożądanych działań, umacnianie osiągniętych rezultatów i wsparcie emocjonalne na każdym etapie kontaktu.

W naszym Ośrodku pracują psycholodzy specjalizujący się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom z różnymi problemami, w tym:

 • doświadczającym trudności w funkcjonowaniu osobistym,
 • doświadczającym trudności wychowawczych,
 • doświadczającym konfliktu lub kryzysu w związku, w tym kryzysu rozstania,
 • dotkniętym problemem przemocy domowej,
 • dotkniętym problemem uzależnienia własnego lub osoby bliskiej,
 • dotkniętym kryzysem bezdomności,
 • dotkniętym kryzysem z powodu wieku i utraty samodzielności,
 • dotkniętym kryzysem psychicznym własnym lub osoby bliskiej, a w szczególności dzieciom doświadczającym trudności osobistych, rodzinnych i szkolnych.

W sytuacji, kiedy do wsparcia zgłoszone będzie dziecko, pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami, kolejne może już się odbyć z dzieckiem.

Ponadto, osobom z problemem uzależnienia własnego lub osoby bliskiej pomocy specjalistycznej udziela terapeuta uzależnień, a osobom z problemem przemocy – konsultanci – specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomoc psychologiczna może być realizowana w formie:

 • indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • konsultacji rodzinnych,
 • konsultacji małżeńskich, partnerskich,
 • interwencji kryzysowej,
 • pomocy grupowej (grupy wsparcia, warsztaty edukacyjno – rozwojowe).

Dowiedz się więcej o Warszawskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Usługi w zakresie wsparcia psychologicznego

Indywidualne konsultacje psychologiczne mogą być realizowane w siedzibie Ośrodka bądź w miejscu zamieszkania rodziny. Wsparcie świadczone jest dla osób i rodzin:

 • doświadczających trudności wychowawczych (odsyłacz do zakładki konsultacje rodzicielskie),
 • doświadczających trudności emocjonalnych,
 • doświadczających kryzysu w związku, w tym kryzysu rozstania,
 • dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • dotkniętych kryzysem psychicznym,
 • dotkniętych kryzysem bezdomności.

Brak tekstu

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym i zauważasz trudności, które wywołują u Ciebie zaniepokojenie, nie wahaj się skorzystać z naszej pomocy psychologicznej. Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną, która może wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko w trudnych chwilach. Nasi doświadczeni specjaliści są gotowi udzielić wsparcia, dzięki któremu lepiej zrozumiesz potrzeby swojego dziecka oraz znajdziesz skuteczne metody pomocy. Wczesne rozpoznanie ewentualnych trudności i skorzystanie z profesjonalnego wsparcia jest kluczowe w prawidłowym rozwoju dziecka. Zapraszamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Razem możemy znaleźć rozwiązania i wspólnie pracować na lepsze jutro Twojej rodziny.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych jest to cykl zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży podczas, których uczestnicy nabywają umiejętności społeczne, uczą się współpracy oraz otrzymują wsparcie w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.

Jeśli w ostatnim czasie doświadczyłeś/aś:

 • myśli samobójczych,
 • śmierci samobójczej osoby bliskiej,
 • straty osoby bliskiej,
 • straty ciąży,
 • przemocy domowej,
 • gwałtu lub nadużycia seksualnego,
 • niespodziewanego wydarzenia losowego,
 • nagłej choroby własnej lub bliskiej osoby

lub innej, szczególnie trudnej dla Ciebie sytuacji, która doprowadziła do destabilizacji i utraty poczucia bezpieczeństwa, możesz skorzystać ze wsparcia w formie interwencji kryzysowej.

Zgłoś się osobiście lub zadzwoń.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Ważne! Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy.

Ważne! Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej doznawaną przemocą mogą ubiegać się o schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Pobyt we wskazanej placówce możliwy jest wyłącznie po wydaniu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie skierowania na podstawie zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji.

Na terenie Warszawy funkcjonuje Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (adres strony internetowej: https://woik.waw.pl), do którego też można się zgłosić w sytuacji kryzysu, również z problem przemocy w rodzinie.

Ośrodek świadczy pomoc w formie grup wsparcia i warsztatów, m.in.:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych,
 • Grupa dla mam „Wioska Kobiet”
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci,
 • Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym,
 • Grupa wsparcia z elementami rozwojowymi dla osób doznających przemocy „Strefa Mocy”,
 • Warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc „Mogę inaczej”,
 • Grupa wsparcia dla osób z depresją,
 • Grupa wsparcia dla osób samotnych &bquo;Wyspa”.