Rodziny z dziećmi OPS Bemowo

Rodzina tata, mama i dwoje dzieci siedzi na kanapie w salonie.
Autor: yanalya na Freepik

Jeśli jesteś rodzicem i potrzebujesz wsparcia w wyzwaniach wychowawczych, pomocy w rozwiązywaniu trudności rodzinnych, pomocy psychologicznej dla Ciebie lub Twojego dziecka, to mamy dla Ciebie i Twojej rodziny różnorodne formy wsparcia, które wymieniamy poniżej.

Kiedy zgłosisz się do naszego Ośrodka zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego. Zapozna się on z Twoją sytuacją, umówi się aby przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania oraz wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów. Może Ci zaproponować skorzystanie z pomocy innych specjalistów z naszego Ośrodka, w tym Działu Wsparcia Rodziny.

W naszym Ośrodku pomoc dla rodzin z dziećmi realizują:

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-300, 22 48-71-301

W Dziale Pomocy Środowiskowej pracują pracownicy socjalni. Po rozeznaniu sytuacji Twojej rodziny i ustaleniu, że potrzebujesz wsparcia w związku z wychowywaniem dzieci, zostanie Ci zaproponowane spotkanie z konsultantem Działu Wsparcia Rodziny, który przedstawi ofertę pomocy. Jeśli wyrazisz gotowość współpracy z asystentem rodziny pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy niezbędny do przyznania tej formy pomocy.

Znajdź pracownika socjalnego

Znajdź pracownika socjalnego

Dział Wsparcia Rodziny

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
ul. Rozłogi 10
22 487-13-10, 22 487-13-07

W Dziale Wsparcia Rodziny pracują psycholodzy, konsultanci, asystenci rodziny i pracownicy socjalni. Psycholodzy świadczą pomoc dla rodzin z dziećmi w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, rodzicielskich, warsztatów, grup wsparcia. Asystenci rodziny oferują długoterminową pomoc poprzez spotkania w rodziną w Twoim domu aby pomóc Ci praktykować nowe, bardziej owocne działania. Pracownicy socjalni w razie potrzeby, mogą zaplanować dla Twojej rodziny wsparcie socjalne w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

W ramach oferty Działu Wsparcia Rodziny możesz skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • Asystent rodziny
 • Praca socjalna
 • Konsultacje rodzicielskie
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • Grupa dla mam „Wioska Kobiet”
 • Interwencja kryzysowa

Kierownik

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Magdalena Chemycz 22 48-71-310 m.chemycz@opsbemowo.waw.pl


Pracownicy socjalni

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Ilona Popławska
Koordynator ds. asysty rodzinnej
22 48-71-314 i.poplawska@opsbemowo.waw.pl
Joanna Szawłowska 22 48-71-312 j.szawłowska@opsbemowo.waw.pl


Asystenci rodziny

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Sylwia Harasimiak-Bogucka 22 48-71-315 s.bogucka@opsbemowo.waw.pl
Marianna Kantor-Frydrysiak 22 48-71-319 m.kantor@opsbemowo.waw.pl
Izabela Wilińska 22 48-71-312 i.wilinska@opsbemowo.waw.pl
Tomasz Wiszniewski 22 48-71-309 t.wiszniewski@opsbemowo.waw.pl


Konsultanci

 

Dowiedz się więcej o wsparciu dla warszawskich rodzin 

OFERTA POMOCY DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Usługi społeczne

Asystent rodziny może Ci pomóc poprzez diagnozę sytuacji rodziny, w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, wesprze Cię w wychowaniu dzieci i pomoże w rozwiązaniu pojawiających się trudności.

Asystent spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym wspólnie ustalonym miejscu. Może towarzyszyć w realizacji spraw urzędowych, w spotkaniach z pracownikami placówek edukacyjnych i innych instytucji.

Pracownicy socjalni Działu Wsparcia Rodziny (ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26) planują pomoc dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy będzie uwzględniał aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną członków rodziny. W sytuacjach trudnych może być wskazana diagnoza / konsultacja psychologiczna w domu, którą Dział może zapewnić. Ponadto pracownicy ułatwiają osobom objętym pomocą kontakt z innymi instytucjami, w szczególności placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Pracownicy socjalni planują pomoc pieniężną i niepieniężną oraz we współpracy z innymi specjalistami podejmują działania w trybie interwencji kryzysowej.

Jeśli jesteś rodzicem oraz:

zapraszamy Cię na indywidualne lub rodzinne konsultacje dla rodziców. Mogą się one odbywać w siedzibie Ośrodka lub w miejscu zamieszkania rodziny. Konsultacja rodzicielska może być jednorazowa bądź odbywać się cyklicznie w zależności od potrzeb rodzica.

 • doświadczasz trudności, wątpliwości związanych z wychowaniem dzieci,
 • czujesz się bezradny w relacji z dzieckiem,
 • czujesz, że czasem nie radzisz sobie ze swoimi emocjami,
 • zaczynasz zachowywać się wobec dziecka w sposób, który Cię niepokoi,
 • masz trudności z porozumieniem z drugim rodzicem w sprawach dzieci,

Indywidualne konsultacje psychologiczne mogą być realizowane w siedzibie Ośrodka bądź w miejscu zamieszkania rodziny. Wsparcie świadczone jest dla osób i rodzin:

 • doświadczających trudności wychowawczych,
 • doświadczających trudności emocjonalnych,
 • doświadczających kryzysu w związku, w tym kryzysu rozstania.

Pomoc dzieciom i młodzieży świadczy Bemowskie Centrum Wsparcia Rodziny „Yestem” w ramach Działu Wsparcia Rodziny.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym i zauważasz trudności, które wywołują u Ciebie zaniepokojenie, nie wahaj się skorzystać z naszej pomocy psychologicznej. Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną, która może wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko w trudnych chwilach. Nasi doświadczeni specjaliści są gotowi udzielić wsparcia, dzięki któremu lepiej zrozumiesz potrzeby swojego dziecka oraz znajdziesz skuteczne metody pomocy. Wczesne rozpoznanie ewentualnych trudności i skorzystanie z profesjonalnego wsparcia jest kluczowe w prawidłowym rozwoju dziecka. Zapraszamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (ul. Rozłogi 10).

Razem możemy znaleźć rozwiązania i wspólnie pracować na lepsze jutro Twojej rodziny.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w siedzibie Ośrodka przy ul.&nbspRozłogi&nbap;10 lub telefonicznie pod numerem: 22 48-71-307, 885-524-356

W ramach Działu wsparcia Rodziny wiosną i jesienią realizujemy warsztaty umiejętności rodzicielskich „Szkoła dla Rodziców”. Są to cykle 10 spotkań trzygodzinnych dla rodziców. Rodzice dzięki udziale w warsztatach mają możliwość nabyć i poszerzyć swoje umiejętności rodzicielskie. Uczą się budowania zdrowych, konstruktywnych relacji z dziećmi i młodzieżą poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych zgodnie z demokratycznym stylem wychowania.

Każde z cyklu 10 spotkań dotyczy odrębnego tematu, m.in. emocji, wyznaczania granic, zachęcania do współpracy. Zajęcia stanowią również okazję poznania innych rodziców, wymiany doświadczeń i doświadczenia wzajemnego wsparcia na rodzicielskich zakrętach.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych jest to cykl zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży podczas, których uczestnicy nabywają umiejętności społeczne, uczą się współpracy oraz otrzymują wsparcie w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.

Jeśli jesteś mamą małego dziecka (do ukończenia 12 m-ca życia) i chciałabyś w bezpiecznych okolicznościach porozmawiać z innymi mamami ze swojej okolicy o radościach i smutkach związanych z macierzyństwem, to zapraszamy Cię do udziału w grupowych zajęciach dla mam. Spotkania odbywają się w Domu Sąsiedzkim Nad Stawem przy ul. Pełczyńskiego 30B. Cykl odbywa się dwa razy w roku na jesieni i na wiosnę, składa się z 10 spotkań dwugodzinnych, moderowanych przez doświadczone w pracy z rodzicami i dziećmi specjalistki.

Jeśli w ostatnim czasie doświadczyłeś/aś:

 • myśli samobójczych,
 • śmierci samobójczej osoby bliskiej,
 • straty osoby bliskiej,
 • straty ciąży,
 • przemocy domowej,
 • gwałtu lub nadużycia seksualnego,
 • niespodziewanego wydarzenia losowego,
 • nagłej choroby własnej lub bliskiej osoby

lub innej, szczególnie trudnej dla Ciebie sytuacji, która doprowadziła do destabilizacji i utraty poczucia bezpieczeństwa, możesz skorzystać ze wsparcia w formie interwencji kryzysowej.

Zgłoś się osobiście lub zadzwoń.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Ważne! Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy.

Ważne! Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej doznawaną przemocą mogą ubiegać się o schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Pobyt we wskazanej placówce możliwy jest wyłącznie po wydaniu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie skierowania na podstawie zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji.

Na terenie Warszawy funkcjonuje Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (adres strony internetowej: https://woik.waw.pl), do którego też można się zgłosić w sytuacji kryzysu, również z problem przemocy w rodzinie.

Projekty socjalne

 • Bemowskie Centrum Wspierania Rodzin – edycja 2024
  Zdjęcie przedstawiające rodzinę - dwoje dorosłych osób i jedno nastoletnie dziecko.

  Wspieramy rodziców potrzebujących wskazówek, jak reagować na różne trudne zachowania i emocje dzieci, jak zaspokajać ich potrzeby, jednocześnie nie rezygnując z własnych. Udzielamy również pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, wspólnie szukamy możliwych rozwiązań, wspieramy dzieci doświadczające kryzysów w szkole, w relacjach rówieśniczych oraz gdy rodzice rozważają rozstanie lub decydują się rozstać. Dlaczego? Nikt nie uczy nas bycia rodzicem. Szkoły nie oferują zajęć z kompetencji rodzicielskich, a zanim zostaniemy rodzicami, nie musimy zdawać żadnych egzaminów. Najczęściej więc, czy tego chcemy czy nie, we własnym rodzicielstwie kierujemy się doświadczeniami z rodzin, w których dorastaliśmy. Niejednokrotnie powtarzamy schematy i doświadczenia ze swojego dzieciństwa. Często w bezradności i natłoku różnych życiowych zadań sięgamy po metody wychowawcze, z których nie jesteśmy do końca dumni. Jednocześnie chcielibyśmy wychować nasze dzieci na dobrych, mądrych i szczęśliwych ludzi. Chcielibyśmy tez zapewnić im odpowiednią pomoc, gdy będą tego potrzebowały. Dlatego właśnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia. Mamy nadzieję, że będzie ona odpowiedzią na różnego rodzaju wątpliwości i potrzeby zarówno rodziców jak i dzieci. Po co? Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci. Naszą ofertę dopasowujemy do spraw, z którymi codziennie spotykamy się w naszej pracy. Zależy nam na tym, by wspierać rodziców w ich potrzebach, zmaganiach i trudnościach. Staramy się wspólnie szukać rozwiązań, zastanawiamy się nad możliwościami wzmacniania relacji rodzinnych i tworzenia dobrych warunków do rozwoju dzieci. Zależy nam na tym aby rodzice wiedzieli, gdzie mogą szukać wsparcia dla siebie i swoich dzieci, gdy zajdzie taka potrzeba. Co proponujemy? Wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego: wsparcie dla rodziców w wyzwaniach wychowawczych pomoc w rozwiązywaniu trudności rodzinnych regularna, długotrwała forma pomocy poprzedzona planem wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb rodziny Konsultacje rodzicielskie i psychologiczne dla dorosłych: konsultacje indywidualne dla rodziców wsparcie wychowawcze rodziców (5 – 10 spotkań) wspólne poszukiwanie rozwiązań Diagnoza i konsultacje psychologiczne dla dzieci: diagnoza funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r.ż. zaplanowanie indywidualnie dostosowanego planu wsparcia zapewnienie wsparcia psychologicznego dostosowanego do potrzeb rodziny Zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców: Warsztaty umiejętności rodzicielskich „Szkoła dla Rodziców” Grupa wsparcia dla rodziców Grupa rozwojowa dla mam z dziećmi do 12 m-ca życia „Wioska Kobiet” Trening Umiejętności Społecznych Grupa rozwojowa dla nastolatków Trening dla nastolatków pochodzenia ukraińskiego „Poznaję siebie” Grupa planszówkowo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi Piknik rodzinny – zaplanowany do realizacji we wrześniu br. Kto, gdzie, kiedy? Realizatorami Projektu są specjaliści Działu Wsparcia Rodziny OPS Bemowo: psycholodzy, psycholodzy dziecięcy, specjaliści ds. rodziny, asystenci rodziny, pracownicy socjalni. Działania Projektu będą realizowane w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Pełczyńskiego 26 oraz w placówkach OPS Bemowo przy ul. Rozłogi 10, ul. Lazurowej 14, ul. Pełczyńskiego 30B. Wsparcie indywidualne i rodzinne realizujemy przez cały okres trwania projektu. Oddziaływania grupowe odbywają się w edycjach wiosennej i jesiennej z przerwą wakacyjną. Informację o terminach proponowanych działań będziemy upowszechniać za pośrednictwem mediów internetowych. Jak się zapisać? Jeśli jesteś rodzicem i szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka – możesz skorzystać z oferty publikowanej na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej lub skontaktować się z nami telefonicznie. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel.: 22 48-71-310, 22 48-71-307, 885-524-356. Co możesz zyskać? Jeżeli jesteś rodzicem, doświadczającym trudności wychowawczych dzięki naszemu wsparciu możesz lepiej zrozumieć siebie i własne potrzeby, a dzięki temu również potrzeby i emocje swojego dziecka. Będziesz mieć okazję nabyć nowe umiejętności, zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje, a tym samym wpłynąć na poprawę relacji i rodzinnych i wzmocnienie więzi. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które potrzebuje pomocy psychologicznej, możesz uzyskać diagnozę funkcjonowania dziecka, wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań i możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej. Dzięki temu Ty i Twoja rodzina możecie mieć bardziej spokojne i satysfakcjonujące życie.