Osoby z niepełnosprawnościami OPS Bemowo

Zdjęcie przedstawiające osobe niepełnosprawną na konsultacji z doradcą
Autor: Freepik

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia to dobrze trafiłeś. Jesteśmy placówką, która może Cię wspierać w trudnych sytuacjach, z którymi nie radzisz sobie samodzielnie. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

Kiedy zgłosisz się do naszego Ośrodka zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego. Zapozna się on z Twoją sytuacją, umówi się aby przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania oraz wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów. Może Ci zaproponować skorzystanie z pomocy innych specjalistów z naszego Ośrodka, oferty Ośrodka Wsparcia lub innych instytucji/organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-300, 22 48-71-301

W Dziale Pomocy Środowiskowej pracują pracownicy socjalni. Pomoc dla osoby lub rodziny, w której jest osoba z niepełnosprawnością planowana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy będzie uwzględniał Twoją aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną, rodzaj niepełnosprawności i oceną związanych z tym potrzeb.
 

Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26

W Dziale Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością pracują pracownicy socjalni, psycholog i konsultanci. W tym Dziale udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wymagających umieszczenia w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oferującym pobyt dzienny albo w mieszkaniu chronionym. Pracownicy socjalni planują pomoc dla osoby lub rodziny, w której jest osoba z niepełnosprawnością na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy będzie uwzględniał aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną osoby objętej pomocą oraz rodzaj niepełnosprawności i związanych z tym potrzeb. W sytuacjach trudnych może być wskazana diagnoza / konsultacja psychologiczna w domu, którą Dział może zapewnić. Pomoc może być udzielona w formie ww. usług określonego rodzaju, pracy socjalnej dzięki której łatwiej można poradzić sobie w trudnej sytuacji życiowej, skierowania do ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, mieszkania chronionego. Ponadto pracownicy ułatwiają osobom objętym pomocą kontakt z innymi instytucjami, w szczególności placówkami ochrony zdrowia, podmiotami, w których można uzyskać dofinansowanie do usprawnień istotnych dla osoby z niepełnosprawnością, a także organizują pomoc wolontarystyczną.

Kontakt

 • Mariola Gołębiewska, Kierownik Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością, tel.: 22 48-71-317
  e-mail: m.golebiewska@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Jabłońska-Własiuk, Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej, tel.: 22 48-71-317
  e-mail: a.jablonska@opsbemowo.waw.pl
 • Radosław Fabiszewski, tel.: 22 48-71-328, e-mail: r.fabiszewski@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Galant, tel.: 22 48-71-349, e-mail: k.galant@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Kiepas, tel.: 22 48-71-329, e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Kośnic, tel.: 22 48-71-329, e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • Klaudiusz Kozłowski, tel.: 22 48-71-349, e-mail: k.kozlowski@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Kruszyńska, tel.: 22 48-71-365, e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • Emilia Mazurek, tel.: 22 48-71-365, e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Salwa, tel.: 22 48-71-349, e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • Aldona Taradejna, tel.: 22 48-71-359, e-mail: a.taradejna@opsbemowo.waw.pl
 • Sylwia Walendziewska, tel.: 22 48-71-329, e-mail: s.walendziewska@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Zadrożna, tel.: 22 48-71-359, e-mail: e.zadrozna@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych – OWiRON

ul. Rozłogi 10

OWiRON to ośrodek wsparcia zapewniający pobyt dzienny osobom z niepełnosprawnościami. Mogą z niego korzystać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i w obszarze zdrowia psychicznego. W Ośrodku oferowana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna, pielęgniarska i lekarska. Osoby niesamodzielne mają zapewnioną pomoc opiekunów w czynnościach życia codziennego oraz mogą korzystać z dowozu do placówki i z powrotem, samochodem przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. W Ośrodku odbywają się całodzienne zajęcia – terapeutyczne, rehabilitacyjne, integracyjne i rozwijające zainteresowania. Ośrodek posiada kilka pracowni tematycznych, zespół muzyczny bdquo;Jeden rytm, jeden świat”, grupę teatralną „Teatr Niezwykły” oraz realizuje inne projekty, dzięki którym uczestnicy rozwijają swoje umiejętności społeczne, zainteresowania i pasje. Aby zostać uczestnikiem OWiRON konieczne jest przyznanie pobytu w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez upoważnioną osobę na wniosek pracownika socjalnego Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Kontakt

 • Elżbieta Kluska, Kierownik Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, tel.: 22 48 71 388, e-mail: e.kluska@opsbemowo.waw.pl

Pracownicy – grupa A (osoby z doświadczeniem choroby psychicznej)

 • Robert Pakuła, tel.: 22 48-71-387, e.mail: r.pakula@opsbemowo.waw.pl
 • Justyna Sławińska, tel.: 22 48-71-387, e.mail: j.slawinska@opsbemowo.waw.pl
 • Agata Ziemkiewicz, tel.: 22 48-71-387, e.mail:  a.ziemkiewicz@opsbemowo.waw.pl
 • Walentyna Kuchta-Brykula, tel.: 22 48-71-389, e.mail: w.macewicz@opsbemowo.waw.pl

Pracownicy – grupa B (osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

 • Ewa Siekacz, tel.: 22 48-71-392, e.mail: e.siekacz@opsbemowo.waw.pl
 • Piotr Bartosiak, tel.: 22 48-71-390, e.mail: p.bartosiak@opsbemowo.waw.pl
 • Weronika Gołaszewska, tel.: 22 48-71-380, e.mail: w.golaszewska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Peluch, e.mail: k.peluch@opsbemowo.waw.pl
 • Jolanta Bartosiak, tel.: 22 48-71-384, e.mail: j.bartosiak@opsbemowo.waw.pl
 • Monika Kucharska, tel.: 22 48-71-391, e-mail: m.kucharska@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Miernicka, e-mail: a.miernicka@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Możdżyńska, tel.: 22 48-71-385, 512-698-800, e-mail: d.mozdzynska@opsbemowo.waw.pl
 • Janina Majewska, tel.: 512-698-800
 • Jerzy Wesołowski, tel.: 512-698-744

Dowiedz się więcej o wsparciu osób z niepełnosprawnościami w Warszawie 

OFERTA POMOCY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN