Kontakt OPS Bemowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Adres: ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa

Zdjęcie wejście do siedziby tymczasowej OPS Bemowo

 • Izabela Zwierz – Dyrektor
 • Ewa Bachanek-Znamierowska – Zastępca Dyrektora
 • Monika Krajewska – Główny Księgowy

Sekretariat:
22 48-71-303, 22 48-71-304
sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Punkt Pierwszego Kontaktu:
22 48-71-300, 22 48-71-301

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Znajdź pracownika socjalnego

Sprawdź lokalizację na mapie

Kontakty

Kontakty

 • Izabela Zwierz
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • Ewa Bachanek-Znamierowska
  Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Sekretariat
tel.: 22 487-13-03, 22 487-13-04
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

tel.: 22 487-13-01, 22 487-13-02

 • Monika Krajewska
  Główny księgowy
  tel.: 22 48-71-325,  22 48-71-324
  e-mail: m.krajewska@opsbemowo.waw.pl
 • Sławomir Janicki
  tel.: 22 48-71-377
  e-mail: s.janicki@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Capiga-Leszczyk
  Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
  tel.: 22 48-71-340
  e-mail: d.capiga-leszczyk@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Bodzan-Matysiak
  Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 1
  tel.: 22 48-71-374
  e-mail: b.bodzan@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Bębas
  Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2
  tel.: 22 48-71-370
  e-mail: k.bebas@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Chemycz
  Kierownik Działu Wsparcia Rodziny

  tel.: 22 48-71-310, 22 48-71-307
  e-mail: m.chemycz@opsbemowo.waw.pl
 • Mariola Gołębiewska
  Kierownik Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: m.golebiewska@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Jabłońska-Własiuk
  Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: a.jablonska@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Hałuszczak
  Kierownik Działu Przeciwdziałania Przemocy
  tel.: 22 48-71-341, 22 48-71-342
  e-mail: k.haluszczak@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Awksentiuk
  Kierownik Działu ds. Projektów

  tel.: 22 48-71-378
  e-mail: a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl
 • Edyta Chomaniuk
  Kierownik Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej
  tel.: 22 48-70-315, 22 48-70-316
  e-mail: e.chomaniuk@opsbemowo.waw.pl
 • Elżbieta Kluska
  Kierownik Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  tel.: 22 48-71-388
  e-mail: e.kluska@opsbemowo.waw.pl
 • Sylwia Prądzyńska
  Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
  tel.: 22 48-70-300, 512-698-822
  e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl
 • Magdalena Trzeszczkowska
  Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz
  tel.: 22 48-71-371, 22 48-71-372
  e-mail: m.trzeszczkowska@opsbemowo.waw.pl
 • Alicja Kociszewska
  Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
  tel.: 22 48-71-330, 22 48-71-331
  e-mail: a.kociszewska@opsbemowo.waw.pl
 • Przemysław Skwarski
  Koordynator wolontariatu
  tel.: 22 48-71-348, 512-698-711
  e-mail: p.skwarski@opsbemowo.waw.pl

tel.: 22 48-71-348, 723-245-116
e-mail: MAL@opsbemowo.waw.pl

Pozostałe kontakty

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Przewodnicząca Zespołu: Izabela Zwierz

ul. gen. Tadeusza Pełczynskiego 26
01-471 Warszawa

tel. 22 48 71 342, 22 48 71 343
zesp.interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl

https://opsbemowo.waw.pl/zi

Przewodniczący Zespołu: Paweł Parafiniuk

Komisja znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.

tel. 22 325 41 28
bemowo.KRPA@um.warszawa.pl

Więcej o Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgłoszenia i konsultacje telefoniczne pod numerem 19 115.

Punkt znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.

Więcej o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W ramach działań profilaktycznych dla mieszkańców prowadzone jest bezpłatne poradnictwo, wsparcie psychologiczne, poradę specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porady prawne w w/w zakresie.

ul. Bandrowskiego 1
tel. 22 325 40 46