Wolontariat OPS Bemowo

Pomocna dłoń, wsparcie seniora.
Autor: Sz. Łaszewski

Jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo i masz ochotę dzielenia się swoim czasem i umiejętnościami z osobami, którym potrzebne jest wsparcie zachęcamy abyś został Wolontariuszem w naszym Ośrodku. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia innej osoby w różnych sprawach życiowych, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem. Jeżeli Twoja potrzeba będzie mogła być zrealizowana przy wsparciu Wolontariusza, skierujemy do Ciebie odpowiednią osobę.

Wolontariat w naszym Ośrodku stanowi bardzo ważny element działań pomocowych. Uzupełnia ofertę instytucjonalną i dostarcza nieformalnego wsparcia osobom potrzebującym. Jest wyrazem głębokiego szacunku i uwagi dla drugiego człowieka, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji a także ogromnej wrażliwości ze strony Wolontariuszy, którzy są gotowi okazywać zainteresowanie, dzielić się swoim czasem i umiejętnościami.

Mamy możliwość zaangażowania wolontariuszy do różnych rodzajów działań. Są to m.in.:

 • pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji,
 • towarzyszenie i spędzanie czasu wolnego z osobami starszymi i niesamodzielnymi,
 • pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w czynnościach życia codziennego,
 • dzielenie się swoją wiedzą, zasobami, umiejętnościami w czasie spotkań, warsztatów i wydarzeń,
 • wspieranie grup sąsiedzkich i samopomocowych,
 • organizowanie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych.

Aby zostać wolontariuszem należy:

 • skontaktować się z koordynatorem wolontariatu,
 • wypełnić ankietę rekrutacyjną, w której wyrazisz swoją chęć działania i określisz co chciałbyś robić na rzecz innych,
 • podpisać porozumienie o współpracy.

Rozpoczynając współpracę otrzymasz:

 • niezbędne przybory do Twojej pracy,
 • ubezpieczenie NW,
 • informację o prawach i obowiązkach Wolontariusza,
 • informację o przyjętych zasadach współpracy,
 • towarzyszenie przy pierwszej wizycie/rozmowie z odbiorcą Twojego wsparcia (wprowadzenie),
 • możliwość rozmów i spotkań konsultacyjnych oraz szkolenia.

Jeżeli jesteś osoba potrzebującą wsparcia Wolontariusza zgłoś się do pracownika socjalnego. On przekaże Twoją potrzebę do koordynatora wolontariatu, który skontaktuję Cię z osobą oferująca potrzebne Ci wsparcie.

Koordynator wolontariatu

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Przemysław Skwarski 22 48-71-348 p.skwarski@opsbemowo.waw.pl

 

Projekty socjalne

 • Wolontariat na Bemowie – edycja 2024
  Logo projektu Wolontariat na Bemowie

  Wolontariat jest cenną, uzupełniającą formą wsparcia systemu pomocy społecznej. Oprócz dawania potrzebnej pomocy to także doskonała forma spędzania wolnego czasu. Wolontariat to również zbieranie doświadczenia zarówno życiowego jak i zawodowego. Wszystko zależy w co chciałbyś się zaangażować. Z naszej perspektywy ważne jest aby integrować mieszkańców Bemowa i budować pomoc sąsiedzką. Chcemy docierać do osób samotnych, przeżywających kryzysy życiowe, obciążonych chorobami lub trudną sytuacją bytową. Dzięki współpracy z wolontariuszami możemy zaoferować mieszkańcom pomoc bardziej kompleksową. Z Twojej perspektywy może to być dzielenie się tym, co jest wartościowe: czasem, uwagą, umiejętnościami. Pomaganie wspiera tych co tego potrzebują i buduje tych co wsparcia udzielają. Co proponujemy? porozumienia wolontariackie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, wsparcie merytoryczne i opieka koordynatora wolontariatu, spotkania integracyjne, bilety do kina na wspólne wyjście wolontariusza i osoby, której pomaga. Kto? Gdzie? Kiedy? Wolontariat jest realizowany na terenie Bemowa. Staramy się łączyć wolontariusza i osobę potrzebującą pomocy w taki sposób, aby mieszkali możliwie najbliżej od siebie. Okazuje się, że kiedy wolontariusz i osoba otrzymująca wsparcie mieszkają na tym samym osiedlu to pozytywnie wpływa na ich relacje. Realizatorami projektu są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest w tybie ciągłym w rocznych edycjach. Informacje o okolicznościowych inicjatywach ogłaszamy w mediach. Jak się zapisać? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Co możesz zyskać? Bycie wolontariuszem to przygoda życia. Zebrane doświadczenia, uczestnictwo w realnej pomocy drugiemu człowiekowi oraz wiele okazji do wzruszeń to najważniejsze zyski osobiste z wolontariatu. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 512-698-711, wysłać email na adres wolontariat@opsbemowo.waw.pl lub skorzystać z miejskiego portalu www.ochotnicy.waw.pl