Bemowski Klub Integracji Społecznej OPS Bemowo

Grupa osbó splata ręce
Autor: Freepik

Bemowski Klub Integracji Społecznej jest placówką, która działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli nie radzisz sobie samodzielnie w trudnych sytuacjach lub przeżywasz kryzys z powodu długotrwałego braku pracy, złego samopoczucia psychicznego, uzależnienia, opuściłeś zakład karny lub jesteś osobą bezdomną to miejsce jest dla Ciebie.

Do Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej (BKIS) przy ul. Lazurowej 14 możesz się zgłosić osobiście lub możesz zostać do niego zgłoszony przez Twojego pracownika socjalnego. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

W BKIS zostaniesz najpierw skierowany do pracownika socjalnego, który przeprowadzi z Tobą rozmowę wstępną na miejscu, a następnie, w celu zapoznania się z Twoją sytuacją, umówi się, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny wspólnie z Tobą przygotuje plan wsparcia w celu rozwiązania Twoich problemów, który będzie zawarty w formie kontraktu socjalnego. Okres uczestnictwa w BKIS zostanie ustalony z Tobą indywidualnie.

W zależności od specyfiki Twojej sytuacji do współpracy z Tobą mogą zostać włączeni specjaliści BKIS: psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy.

Oferta Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej zawiera szeroki zakres wsparcia:

 • pracę socjalną ukierunkowaną na poprawę sytuacji życiowej
 • konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem
 • konsultacje indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień
 • konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym
 • grupy samopomocowe
 • grupy wsparcia
 • kierowanie do prac społecznie użytecznych
 • szkolenia i staże zawodowe
 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia integracyjne
 • wsparcie dedykowane osobom w kryzysie bezdomności
 • pomoc finansową.

Kontakt

Kierownik

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Edyta Chomaniuk 22 487-03-15 e.chomaniuk@opsbemowo.waw.pl


Pa
racownicy socjalni

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Grzegorz Prądzyński 22 487-03-16 g.pradzynski@opsbemowo.waw.pl
Magdalena Sadolewska 22 487-03-16 m.sadolewska@opsbemowo.waw.pl


Konsultanci

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Grzegorz Lutomski 22 487-03-19 g.lutomski@opsbemowo.waw.pl
Małgorzata Łagowska 22 487-03-19 m.lagowska@opsbemowo.waw.pl
Olga Pręciuk 22 487-03-18 o.preciuk@opsbemowo.waw.pl
Marcin Tokarski 506-877-125 m.tokarski@opsbemowo.waw.pl

Oferta pomocy w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej

Usługi społeczne

Praca socjalna w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej...

Projekty socjalne

 • Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS) – edycja 2024

  Mogły się zdarzyć w Twoim życiu trudności życiowe, których pokonanie wymaga skorzystania z pomocy specjalistów. Z tego powodu BKIS oferuje Ci pomoc w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym po przebytych negatywnych doświadczeniach lub zaistnieniu innych okoliczności, które utrudniły Twoje funkcjonowanie i powodują potrzebę: powrotu na rynek pracy i uzyskania stabilizacji materialnej, aktywizacji i integracji społecznej w celu minimalizowania ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, uzależnieniem, pobytem w zakładzie karnym, problemami emocjonalnymi, przezwyciężenia kryzysu bezdomności. Po co? Jeśli brakuje Ci pewności siebie, straciłeś wiarę w zmianę swojej sytuacji lub chciałbyś coś zmienić, lecz nie wiesz jak się do tego zabrać, czujesz się wyobcowany oraz bezradny i osamotniony w swoich poczynaniach, BKIS jest właściwym miejscem gdzie możesz się zgłosić po wsparcie. Zapraszamy Cię do skorzystania ze spotkań indywidualnych i grupowych z naszymi specjalistami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją zaproszą Cię do opracowania wspólnego planu wyjścia z kryzysowej sytuacji i będą Cię wspierać w jego realizacji. Co proponujemy? Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju. Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również będą mogli korzystać z porad specjalistów. Oferowane bezpłatne wsparcie realizowane na rzecz uczestników BKIS to: praca socjalna, konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem, konsultacje indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień, konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, grupy samopomocowe, grupy wsparcia, kierowanie do prac społecznie użytecznych, szkolenia i staże zawodowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne, udzielanie świadczeń socjalnych, wsparcie dedykowane osobom w kryzysie bezdomności. Gdzie? Działania projektowe realizowane są w siedzibie BKIS przy ul. Lazurowej 14. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Kto realizuje? Realizatorami projektu są specjaliści OPS Bemowo. Kiedy? Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest realizowany w cyklu rocznym od stycznia do grudnia. Jak się zapisać? Do BKIS możesz zgłosić się osobiście lub zostać do niego zgłoszony przez Twojego pracownika socjalnego z OPS Bemowo. Co możesz zyskać? W BKIS można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, pracy w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych lub stażu. Osoby posiadające potrzebę rozwoju, nabywania nowych umiejętności czy przekwalifikowania zawodowego mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, korzystać z doradztwa zawodowego. Dzięki udziałowi w zajęciach w uczestniku wzrasta pewność siebie, wiara we własne możliwości i siły do podjęcia działań w celu pokonania problemu życiowego, chęć wprowadzenia w swoje życie zmian bez niepotrzebnego i ograniczającego stresu. Osoba zaczyna czuć potrzebę samodzielności w codziennym życiu. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami: tel. 22 487-03-15 lub 600-055-126 tel. 22 48-71-300, 22 48-71-301