Aktywność lokalna OPS Bemowo

Jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo masz szansę być zarówno odbiorcą jak i współtwórcą działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej realizowanych przez Ośrodek. Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje, spędzać twórczo czas lub działać na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej możesz odwiedzić Miejsce Aktywności Lokalnej – Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”. Jeśli potrzebujesz wiedzy lub nowego spojrzenia na problemy, które dotykają wielu z nas, możesz skorzystać z oferty pomocowej, w tym kampanii społecznych.

Aktywność na rzecz społeczności lokalnej prowadzimy w różnych formach:

  • Miejsce Aktywności Lokalnej – Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” (ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30B)
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi;
  • Informacja i edukacja społeczna

Formy wspierania aktywności lokalnej

Jest to miejsce, którego przestrzeń oddajemy mieszkańcom Osiedla przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego. W odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej organizujemy tutaj zajęcia kulturalne, liczne warsztaty edukacyjne i rozwijające umiejętności a także wydarzenia integrujące wspólnotę sąsiedzką. Tutaj możesz przyjść, porozmawiać, spotkać się z w gronie sąsiedzkim, wziąć udział w zajęciach, które Cię interesują, zaproponować własny rodzaj aktywności. Dom Sąsiedzki to miejsce otwarte dla wszystkich. Cenimy chęć dzielenia się wiedzą, talentami, uśmiechem i gotowością bycia z ludźmi. Zależy nam aby mieszkańcy osiedla poznawali się i potrafili spędzać ze sobą czas. Chcemy, aby lepiej się Wam mieszkało. Zachęcamy do śledzenia aktualnych wydarzeń w Domu Sąsiedzkim na fanpage https://www.facebook.com/DomSasiedzkiNadStawem/

Na bieżąco współpracujemy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz prowadzonymi przez nie wyspecjalizowanymi placówkami w zakresie pomocy mieszkańcom Dzielnicy. Prowadzimy bazę danych podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej, kierujemy osoby potrzebujące do projektów realizowanych przez instytucje i organizacje na terenie Dzielnicy i m.st. Warszawy. Na forum Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego przedstawiamy potrzeby społeczne mieszkańców i inspirujemy do budowania oferty wsparcia adekwatnej do potrzeb Dzielnicy.

Zależy nam aby mieszkańcy naszej Dzielnicy posiadali najlepszą wiedzę na temat istoty problemów, których doświadczamy jako społeczeństwo i możliwych dla nich rozwiązań. Zależy nam również na tym, aby przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, które obniżają jakość życia osób i rodzin. Kierując się tymi celami systematycznie organizujemy samodzielnie lub we współpracy z partnerami kampanie społeczne, w których zwracamy uwagę na ważne problemy. Na naszej stronie internetowej i FB możesz zapoznać się z treścią kampanii „Wychowuję mądrze i bezpiecznie” oraz „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?”. Możesz nas również spotkać w czasie pikników i eventów dzielnicowych, gdzie prowadzimy stoiska z przekazami profilaktycznymi w formie materiałów edukacyjnych oraz zabaw dla dzieci i młodzieży. Zależy nam również na tym, aby do mieszkańców dzielnicy jak najszybciej docierała informacja o naszej ofercie i działaniach, które zrealizowaliśmy. W tym celu prowadzimy stronę internetową oraz strony na portalu FB. Możecie tam obserwować nasze zapowiedzi i aktualności a także ważne wiadomości naszych partnerów. W miarę możliwości prezentujemy naszą ofertę w lokalnej TV „Górczewska”.