Aktualności

 • Artykuł

  Zgodnie z przepisami prawa osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś osobą w wieku emerytalnym, być może czujesz się osamotniony, mieszkasz na terenie dzielnicy Bemowo, potrzebujesz kontaktów społecznych do utrzymania dobrostanu fizycznego i psychicznego, a także chcesz aktywnie spędzać czas - zapraszamy Cię do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonują dwa Kluby Seniora: „Sami Swoi” i „Lazurowy Zakątek”.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś rodzicem i potrzebujesz wsparcia w wyzwaniach wychowawczych, pomocy w rozwiązywaniu trudności rodzinnych, pomocy psychologicznej dla Ciebie lub Twojego dziecka, to mamy dla Ciebie i Twojej rodziny różnorodne formy wsparcia, które wymieniamy poniżej.

 • Artykuł

  Dla Ciebie jeżeli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo w wieku 60+ oraz Twojej rodziny, przyjaciół i znajomych.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś osobą w wieku emerytalnym, mieszkasz na terenie dzielnicy Bemowo i chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności artystyczne - zapraszamy Cię do Akademii Seniora „Z Pasją”.

 • Artykuł

  Jeśli doznajesz krzywdzenia ze strony osoby bliskiej, nie widzisz możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, pamiętaj, że nie jesteś sam – jesteśmy placówką, która może Cię wesprzeć w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia to dobrze trafiłeś. Jesteśmy placówką, która może Cię wspierać w trudnych sytuacjach, z którymi nie radzisz sobie samodzielnie. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy placówką, która może Cię wspierać w trudnych sytuacjach, z którymi nie radzisz sobie samodzielnie. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś rodzicem i Twoje dziecko nie osiągnęło jeszcze dorosłości z pewnością doświadczasz dylematów, jak postąpić w sytuacji gdy ma ono kłopoty, nie zachowuje się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, zaczyna kształtować i wyrażać swoją odrębność, buntuje się albo załamuje – ta kampania jest dla Ciebie. Jest ona również adresowana do osób, które pracują z dziećmi. Tegoroczna edycja kampanii w szczególności skierowana jest do rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Artykuł

  Jeśli jesteś mieszkańcem Bemowa i dotykają Cię takie problemy jak: długotrwałe bezrobocie, uzależnienia własne lub członka rodziny, bezdomność, opuściłeś zakład karny, jesteś osobą niepełnosprawną, chorujesz psychicznie lub na co dzień borykasz się z lękiem i masz obniżony nastrój – oferta Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej jest dla Ciebie.

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Działa w celu rozpoznawania i zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności. Wspiera rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, organizuje pomoc, integruje ze środowiskiem lokalnym, zapobiega powstawaniu nowych problemów społecznych.

 • Artykuł

  Jest to miejsce magiczne, w którym wspólnie z mieszkańcami z okolicznych osiedli tworzymy rzeczy wyjątkowe i niepowtarzalne, a każda z nich ma niezwykłą moc integracyjną. Spotykają się tu ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i pasjach, różnych osobowościach i temperamencie, ale łączy ich chęć wspólnego spędzania czasu, rozwiązywania lokalnych problemów, organizacji imprez okolicznościowych, pikników, zabaw, prelekcji, spotkań przy kawie, warsztatów, pokazów kinowych, spektakli...

 • Artykuł

  Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności: udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej oraz organizacji pracy Ośrodka, rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej, organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla mieszkańców Bemowa – współdziałanie w tym...

 • Artykuł

  Celem działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bemowa w wieku emerytalnym, stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

 • Artykuł

  Celem naszego działania jest jest reintegracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa w szczególności (zgodnie z §1 Statutu) na podstawie: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.); Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

 • Artykuł

  Jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo i masz ochotę dzielenia się swoim czasem i umiejętnościami z osobami, którym potrzebne jest wsparcie zachęcamy abyś został Wolontariuszem w naszym Ośrodku. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia innej osoby w różnych sprawach życiowych, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem. Jeżeli Twoja potrzeba będzie mogła być zrealizowana przy wsparciu Wolontariusza, skierujemy do Ciebie odpowiednią osobę.

 • Artykuł

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.