null

Wolontariat na Bemowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wolontariat jest projektem cyklicznym, realizowanym przez OPS Bemowo od 2006 roku.

Adresatami projektu są:

  • osoby w wieku 13+, które poprzez udzielenie pomocy chcą zdobyć nowe doświadczenia, poznać ciekawych ludzi i pożytecznie spędzić czas wolny,
  • mieszkańcy Bemowa oczekujący wsparcia, pomocy lub po prostu drugiego człowieka.

Projekt zakłada trzy wzajemnie uzupełniające się działania:

  • promocja wolontariatu jako korzystnej formy spędzania czasu wolnego,
  • aktywizacja społeczności w celu dzielenia się zasobami i możliwościami z osobami gotowymi z nich skorzystać,
  • wsparcie osób znajdujących się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy z wykorzystaniem wolontariatu.

Działalność wolontariuszy w naszym Ośrodku obejmuje następujące obszary:

  • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszym mieszkańcom Bemowa,
  • towarzyszenie i wypełnianie czasu wolnego osobom niesamodzielnym lub w wieku senioralnym,
  • działania interwencyjne w trakcie sytuacji kryzysowych, np. epidemia COVID-19,
  • dzielenie się swoją wiedzą, zasobami, umiejętnościami, tworzenie grup sąsiedzkich i samopomocowych.

Zgłoszenia wolontariuszy i osób poszukujących wsparcia przyjmowane są na numer telefonu: 22 48 71 348.

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo oraz dofinansowania z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.