null

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), całościowymi zaburzeniami rozwoju lub inną niepełnosprawnością sprzężoną z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Projekt ma charakter informacyjny, edukacyjny i integracyjny. Kompleksowo wspiera każdego z uczestników w realizacji czynności życia codziennego.

Angażuje również mieszkańców Bemowa do współdziałania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W działania zaangażowane są instytucje publiczne i podmioty niepubliczne z obszaru Warszawy.

W OPS Bemowo oferujemy bezpłatnie:

  • pomoc psychologa, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i innych specjalistów (w zależności od potrzeb),
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • udział w grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów z równoległymi zajęciami terapeutycznymi dla osób z niepełnosprawnością,
  • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania,
  • pomoc doradcy zawodowego i trenera pracy,
  • pomoc prawno-finansową w zakresie zabezpieczenia przyszłości osoby z niepełnosprawnością.

Można również skorzystać z pomocy interwencyjno-wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym lub w mieszkaniu wspomaganym. Jest to odpłatna forma wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. udziału w Projekcie można uzyskać w Punktach Informacyjno-Koordynacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI):

  • ul. 11 Listopada 15b, Warszawa, tel.: 887-566-930, e-mail: pikoni@wcpr.pl
  • pl. Dąbrowskiego 5, Warszawa, tel.: 570-705-488, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Dodatkowo uczestnicy Projektu mieszkający na terenie Bemowa mogą skorzystać ze spotkań grupy Coffee Time. W ramach spotkań można porozmawiać na ciekawe tematy, wymienić się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Poznać ciekawe osoby i miejsca. Bliższe informacje nt. spotkań grupy można uzyskać pod numerem tel.: 723-249-245. W ramach Projektu na terenie Bemowa planowane jest także organizowanie różnego rodzaju spotkań, warsztatów i wydarzeń o których będziemy informować na bieżąca na naszych stronach internetowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnic Bemowo, Wola, Białołęka i Wilanów.