null

Spotkanie z Panią Adrianą Porowską, Zastępczynią Pezydenta m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające Panią Adrianę Porowską – Zastępczynię Pezydenta m.st. Warszawy, Pana Grzegorza Kuca – Burmistrza Dzielnicy Bemowo i Pana Michała Przybylskiego – Zastępce Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz Panią Izabelę Zwierz Dyrektora OPS Bemowo i Panią Ewę Bachanek-Znamierowską Zastępcę Dyrektora OPS Bemowo

We wtorek 2 lipca br., na zaproszenie Osiedlowego Klubu Kultury SM Jelonki działającego przy ul. Sucharskiego 3, uczestniczyliśmy w ważnym i owocnym spotkaniu dotyczącym spraw senioralnych w Dzielnicy Bemowo. Gościem honorowym tego wydarzenia była Pani Adriana Porowska Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz naszej Dzielnicy z Burmistrzem Dzielnicy Panem Grzegorzem Kucą i Zastępcą Burmistrza Panem Michałem Przybylskim na czele.

Obecni byli także naczelnicy i pracownicy wydziałów w Urzędzie Dzielnicy, przedstawiciele Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki, przedstawicielki Bemowskiej Rady Seniorów, Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz licznie przybyli Seniorzy – uczestnicy Osiedlowego Klubu Kultury Jelonki oraz osoby zaprzyjaźnione z tym miejscem.
W dyskusji dotyczącej Seniorów nie mogło zabraknąć laureatek konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, które inicjują i realizują wiele działań dla najstarszych mieszkańców Bemowa, czyli Pani Renaty Głowackiej – koordynatorki OKK SM Jelonki, która była jednocześnie gospodynią spotkania, Pani Izabeli Zwierz – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Katarzyny Niedźwieckiej – Naczelniczki Wydziału Sportu i Rekreacji.

Wczasie spotkania mogliśmy opowiedzieć sobie nawzajem o ofercie dla Seniorów na terenie Dzielnicy, a także o potrzebach i wyzwaniach. Z całą pewnością Bemowo jest dzielnicą wiodącą jeżeli chodzi o aktywizację i wszelkiego rodzaju działania na rzecz poprawy jakości życia Seniorów, ale mnogość tematów poruszanych podczas spotkania pokazała, że pole do współpracy i działań w tej dziedzinie jest nadal ogromne. Bardzo się cieszymy, że Pani Wiceprezydentka znalazła czas na spotkanie z nami i okazała duże zainteresowanie sprawami senioralnymi.