null

Seniorzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika z wizerunkiem osób w starszym wieku

Jeśli jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy placówką, która może Cię wspierać w trudnych sytuacjach, z którymi nie radzisz sobie samodzielnie. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

Kiedy zgłosisz się do naszego Ośrodka zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego. Zapozna się on z Twoją sytuacją, umówi się aby przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania oraz wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów. Może Ci zaproponować skorzystanie z pomocy innych specjalistów z naszego Ośrodka, oferty Ośrodka Wsparcia lub innych instytucji/organizacji działających na rzecz osób w podeszłym wieku.

W naszym Ośrodku pomoc dla osób starszych realizują:

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-300, 22 48-71-301

W Dziale Pomocy Środowiskowej pracują pracownicy socjalni. Pomoc dla osoby lub rodziny, w której jest osoba starsza planowana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy uwzględnia aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną i oceną związanych z tym potrzeb. Więcej informacji o formach pomocy pod linkiem Pomoc pieniężna i niepieniężna.
 

Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością

ul.  gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26

W Dziale Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością pracują pracownicy socjalni, psycholog i konsultanci. W tym Dziale udzielana jest pomoc osobom starszym mającym kłopoty zdrowotne lub w samoobsłudze i wymagającym wsparcia w formie gorącego posiłku, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wymagającym umieszczenia w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oferującym pobyt dzienny. Pracownicy socjalni planują pomoc dla osoby starszej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania. Plan pomocy uwzględnia aktualną sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową, finansową, zdrowotną i oceną związanych z tym potrzeb. Pomoc może być udzielona w formach opisanych pod linkiem Pomoc pieniężna i niepieniężna.

Kontakt

 • Mariola Gołębiewska
  Kierownik Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: m.golebiewska@opsbemowo.waw.pl
 • Agnieszka Jabłońska-Własiuk
  Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
  tel.: 22 48-71-317
  e-mail: a.jablonska@opsbemowo.waw.pl
 • Radosław Fabiszewski
  tel.: 22 48-71-328
  e-mail: r.fabiszewski@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Galant
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: k.galant@opsbemowo.waw.pl
 • Katarzyna Kiepas
  tel.: 22 48-71-329
  e-mail: k.kiepas@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Kośnic
  tel.: 22 48-71-329
  e-mail: a.kosnic@opsbemowo.waw.pl
 • Klaudiusz Kozłowski
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: k.kozlowski@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Kruszyńska
  tel.: 22 48-71-365
  e-mail: a.kruszynska@opsbemowo.waw.pl
 • Emilia Mazurek
  tel.: 22 48-71-365
  e-mail: e.mazurek@opsbemowo.waw.pl
 • Dorota Salwa
  tel.: 22 48-71-349
  e-mail: d.salwa@opsbemowo.waw.pl
 • Aldona Taradejna
  tel.: 22 48-71-359
  e-mail: a.taradejna@opsbemowo.waw.pl
 • Sylwia Walendziewska
  tel.: 22 48-71-329
  e-mail: s.walendziewska@opsbemowo.waw.pl
 • Ewa Zadrożna
  tel.: 22 48-71-359
  e-mail: e.zadrozna@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
kierownik
Sylwia Prądzyńska
tel.: 22 48-70-300512-698-822
e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl

konsultanci: 22 48-70-302, 22 48-70-304
terapeuci: 22 48-70-301, 22 48-70-305

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Seniorów. Oferowana jest w nim pomoc dla osób starszych o zróżnicowanych potrzebach. Pomoc świadczona jest w poniższych formach.

Dom Aktywnego Seniora

Oferują pobyt dzienny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00, 3 posiłki i bogatą ofertę zajęć o charakterze: edukacyjno-kulturalnym, turystyczno-rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno-aktywizującym.

 • Katarzyna Pogodowska, tel.: 22 48-70-304, e-mail: k.pogodowska@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Nicole-Urbanowicz, tel.: 22 48-70-302, e-mail: j.nicole-urbanowicz@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Siwińska, tel.: 22 48-70-302, 512-698-822, e-mail: b.siwinska@opsbemowo.waw.pl
 • Joanna Lewoc, tel.: 22 48-70-301, e-mail: j.lewoc@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Donica, tel.: 22 48-70-303, e-mail: a.donica@opsbemowo.waw.pl

Kluby Seniora

oferujące aktywne spędzanie czasu wolnego:
512-698-822, 22 487-03-00

Klub Seniora „Sami Swoi” czynny we wtorki i czwartki w godz. 15:30 – 18:30

 • Joanna Lewoc, tel.: 22 48-70-301, e-mail: j.lewoc@opsbemowo.waw.pl
 • Julia Jankowska, tel.: 22 48-70-305, e-mail: j.jankowska@opsbemowo.waw.pl
 • Anna Rusinowska, tel.: 22 48-70-305, e-mail: a.rusinowska@opsbemowo.waw.pl

Klub Seniora „Lazurowy Zakątek” czynny w środy i piątki w godz. 15:30 – 18:30

 • Joanna Lewoc, tel.: 22 48-70-301, e-mail: j.lewoc@opsbemowo.waw.pl
 • Aleksandra Pszczólińska, tel.: 22 48-70-305, e-mail: a.pszczolińska@opsbemowo.waw.pl
 • Weronika Wlaźnik, tel.: 22 48-70-305, e-mail: w.wlaznik@opsbemowo.waw.pl

Akademia Seniora „Z Pasją”

 • Sylwia Prądzyńska, tel.: 22 48-70-300, e-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl
 • Beata Siwińska, tel.: 22 48-70-302, e-mail: b.siwinska@opsbemowo.waw.pl

Czynna w poniedziałki w godz. 10:00 – 18:00, w której funkcjonują sekcje rozwijające zainteresowania i pasje.

 • teatr: 10:00 – 11:30,
 • tańce w kręgu: 12:00 – 13:00,
 • chór: 14:30 – 16:30
 • brydż: 15:00 – 18:00
 • malarstwo i rysunek: 16:00 – 18:00

Uczestnictwo w Klubie Seniora i Akademii Seniora „Z Pasją” nie wymaga przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Dowiedz się więcej o wsparciu dla warszawskich seniorów