null

Przemoc domowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Symbol dłoni wyrażający potrzebę uzyskania pomocy
Autor: policja.pl

Jeśli doznajesz krzywdzenia ze strony osoby bliskiej, nie widzisz możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, pamiętaj, że nie jesteś sam – jesteśmy placówką, która może Cię wesprzeć w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

Pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy w naszym Ośrodku udzielają:

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-300, 22 48-71-301

Wystarczy, że zgłosisz się osobiście do siedziby Ośrodka bądź skontaktujesz się telefonicznie z rejonowym pracownikiem socjalnym, który umówi się z Tobą aby rozeznać Twoją sytuację i potrzeby. W przypadku rozpoznania przemocy domowej pracownik socjalny:

 • Uruchomi procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który zostanie przekazany do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 • Pozostanie w kontakcie z Twoją rodziną, aby udzielać osobom doświadczającym przemocy wsparcia, a osobę stosującą przemoc motywować do podjęcia działań naprawczych;
 • Będzie uczestniczył w grupie diagnostyczno-pomocowej, którą Zespół Interdyscyplinarny powoła w sprawie Twojej rodziny, aby Wam pomóc. Na spotkanie tej grupy będziesz zaproszony(a);
 • Udzieli Ci informacji o miejscach pomocy specjalistycznej oraz będzie uczestniczył w tworzeniu indywidualnego planu pomocy dla Twojej rodziny;
 • W przypadku trudnej sytuacji materialnej poinformuje Cię, z jakich świadczeń pomocy społecznej możesz skorzystać i przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy w celu zaplanowania pomocy pieniężnej lub niepieniężnej.

Znajdź pracownika socjalnego

Dział Przeciwdziałania Przemocy

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-34122 48-71-342

Ten Dział realizuje pomoc specjalistyczną dla osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc oraz świadków przemocy. Wystarczy, że zgłosisz się osobiście bądź skontaktujesz się telefonicznie ze specjalistą. Pomoc specjalistyczna udzielana jest w ramach projektu: „Budowanie Mocy – Stop Przemocy Na Bemowie”.
W ofercie projektu są następujące działania:

Dział prowadzi również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Zespół, w związku z podejrzeniem przemocy domowej w danej rodzinie powołuje Grupę Diagnostyczno-Pomocową (GDP) składającą się z przedstawicieli różnych instytucji, której celem jest zatrzymanie przemocy i zapewnienie odpowiedniego wsparcia w oparciu o Indywidualny Plan Pomocy opracowany dla Twojej rodziny.

W Ośrodku odbywają się spotkania Grup i koordynowana jest praca na rzecz rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Jeżeli w Twojej rodzinie zostanie uruchomiona procedura „Niebieskie Karty” będziesz zaproszony(a) na spotkanie Grupy w celu narady, jakie wsparcie dla Twojej rodziny będzie najlepsze oraz jakie działania powinna podjąć osoba stosująca przemoc.

 • Wsparcie socjalne mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych;
 • Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i rodzinne dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc;
 • Pomoc w zapewnieniu bezpiecznego schronienia dla osoby doznającej przemocy i jej bliskich;
 • Pomoc w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia specjalistycznego, w tym wsparcia asystenta rodziny;
 • Pomoc w uzyskaniu porad prawnych i informacji na temat praw przysługujących osobom doznającym przemocy domowej;
 • Programy edukacyjno-rozwojowe:
  • grupa wsparcia dla osób doznających przemocy,
  • warsztaty edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
  • warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym i inne;
 • Wsparcie dla dzieci doznających przemocy domowej;
 • Konsultacje i współpraca z innymi instytucjami i organizacjami mające na celu skuteczną pomoc osobom krzywdzonym;
 • Interwencję w na rzecz ochrony osób zagrożonych przemocą podjęto wspólnie z pracownikiem socjalnym.

Kierownik

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Katarzyna Hałuszczak 22 48-71-341 k.haluszczak@opsbemowo.waw.pl


Konsultanci

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Agnieszka Celska 22 48-71-320 a.celska@opsbemowo.waw.pl
Dorota Jaworska 22 48-71-313 d.jaworska@opsbemowo.waw.pl
Beata Kita 22 48-71-313 b.kita@opsbemowo.waw.pl
Urszula Michalczyk 22 48-71-313 u.michalczyk@opsbemowo.waw.pl
Olga Popiołek 22 48-71-343 o.popiolek@opsbemowo.waw.pl

 

Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Imie i nazwisko Telefon E-mal
Kinga Kudlak 22 487-13-43 k.kudlak@opsbemowo.waw.pl
Klaudia Piątek-Borkowska 22 48-71-342 k.piatek@opsbemowo.waw.pl
Ewa Rosłon 22 48-71-342 e.roslon@opsbemowo.waw.pl

 

Dowiedz się więcej o przeciwdziałaniu przemocy w Warszawie