null

Pomoc psychologiczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające scenę konsultacji psychologicznej
Autor: Freepik

Jeśli szukasz wsparcia psychologicznego dla siebie lub osoby bliskiej, Ty lub ktoś z Twojego otoczenia doświadczył w ostatnim okresie szczególnie trudnej sytuacji – różnego rodzaju kryzysu, przemocy, problemów w rodzinie, to w naszym Ośrodku uzyskasz specjalistyczną pomoc.

Aby otrzymać pomoc psychologiczną zgłoś się do Ośrodka, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo. Stosownie do zgłoszonego problemu zostaniesz przekierowany do odpowiedniego specjalisty. Psycholog, umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie, aby porozmawiać o Twoim problemie, potrzebach i oczekiwaniach a następnie zaproponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej.

Do pomocy psychologicznej zaliczamy m.in. usługi w obszarze diagnozy problemów i potrzeb, oraz wzorców funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego, pogłębianie samopoznania, ustalanie celów osobistych, wydobywanie zasobów osobistych, odkrywania wartości własnej osoby, budowanie pozytywnej wizji przyszłości, budowanie planu zmiany, motywowanie do realizacji pożądanych działań, umacnianie osiągniętych rezultatów i wsparcie emocjonalne na każdym etapie kontaktu.

W naszym Ośrodku pracują psycholodzy specjalizujący się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom z różnymi problemami, w tym:

 • doświadczającym trudności w funkcjonowaniu osobistym,
 • doświadczającym trudności wychowawczych,
 • doświadczającym konfliktu lub kryzysu w związku, w tym kryzysu rozstania,
 • dotkniętym problemem przemocy domowej,
 • dotkniętym problemem uzależnienia własnego lub osoby bliskiej,
 • dotkniętym kryzysem bezdomności,
 • dotkniętym kryzysem z powodu wieku i utraty samodzielności,
 • dotkniętym kryzysem psychicznym własnym lub osoby bliskiej, a w szczególności dzieciom doświadczającym trudności osobistych, rodzinnych i szkolnych.

W sytuacji, kiedy do wsparcia zgłoszone będzie dziecko, pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami, kolejne może już się odbyć z dzieckiem.

Ponadto, osobom z problemem uzależnienia własnego lub osoby bliskiej pomocy specjalistycznej udziela terapeuta uzależnień, a osobom z problemem przemocy – konsultanci – specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomoc psychologiczna może być realizowana w formie:

 • indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • konsultacji rodzinnych, małżeńskich, partnerskich,
 • interwencji kryzysowej,
 • pomocy grupowej (grupy wsparcia, warsztaty edukacyjno – rozwojowe).

W ramach pomocy psychologicznej nasi specjaliści realizują również:

 • diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej o Warszawskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego