null

Podstawy funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa w szczególności (zgodnie z §1 Statutu) na podstawie:

Statut Ośrodka został nadany Uchwałą Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, z późn. zm.
Tekst ujednolicony uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone do dnia 14 października 2021 r.: Uchwała nr LV/1738/2021 z 14.10.2021 r.