null

O Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie. Nowoczesny blok, który jest siedziba OPS Bemowo
Nowa siedziba OPS Bemowo

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Działa w celu rozpoznawania i zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności. Wspiera rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, organizuje pomoc, integruje ze środowiskiem lokalnym, zapobiega powstawaniu nowych problemów społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony w 1994 roku, Uchwałą Rady Gminy Warszawa-Bemowo z 1994 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Warszawa-Bemowo. Swoją działalność rozpoczął od 1 stycznia 1995 r.

Zadania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren dzielnicy Bemowo. Główna tymczasowa siedziba Ośrodka mieści się przy ulicy gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26.

W Ośrodku zatrudniona jest specjalistyczna kadra, której zadaniem jest wspieranie mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych. Są to:

  • pracownicy socjalni,
  • asystenci rodziny,
  • psycholodzy,
  • specjaliści w zakresie pracy z rodziną,
  • specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
  • specjaliści w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej,

a także specjalistyczna kadra:

  • Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej
  • Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
  • Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych