null

Festiwal mimów „Mimstory”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, uczestników Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 oraz zaprzyjaźnionych Ośrodków Wsparcia.

Teatr był i jest składnikiem życia społecznego. W czasach współczesnych teatr charakteryzuje się wielokierunkowością działań i różnorodnością form. Powoduje to wykorzystywanie go w różnych pozaartystycznych obszarach działalności człowieka. Jednym z takich obszarów jest terapia osób z niepełnosprawnościami. Terapia przez teatr stanowi ważny nurt teatru często określanego jako „teatr dla życia”. Wynika to z faktu, iż w takim ujęciu sztuki teatralnej nie są najważniejsze zadania artystyczne, ale rozwój człowieka.

Spotkanie ma charakter integracyjny oraz edukacyjny. Podczas spotkania uczestnicy prezentują umiejętności aktorskie oraz społeczne, podziwiają umiejętności innych artystów, nawiązują kontakty i wyrażają wzajemne uznanie.

Co proponujemy?

Festiwal gry aktorskiej dla osób z niepełnosprawnościami, podczas którego prezentowane są wybrane bajki lub baśnie przygotowane przez osoby z niepełnosprawnościami pod kierunkiem arteterapeutów. Aktorzy operują jedynie mową ciała.

Kto? Gdzie? Kiedy?

Realizatorami projektu są pracownicy OWiRON: Jolanta, Piotr i Wojciech Bartosiak, Ewa Siekacz. Wydarzenie odbędzie się w październiku 2024 roku.

Jak się zapisać?

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Uczestniczą w nim zaproszeni artyści i goście.

Co możesz zyskać?

Pokaz własnych umiejętności teatralnych, podniesienie samooceny, rozwijanie umiejętności społecznych w tym wyrażanie i przyjmowanie uznania, pogłębienie wiedzy na temat sztuki, integrację z uczestnikami wydarzenia.