null

Kryzys bezdomności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mężczyzna siedzi przy ścianie

Zgodnie z przepisami prawa osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Bemowski Klub Integracji Społecznej

ul. Lazurowa 14
22 48-70-315, 22 48-70-316

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie bezdomności i przebywasz na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy możesz zgłosić się o pomoc do siedziby Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej (BKIS) przy ul. Lazurowej 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego, który udzieli Ci wsparcia stosownego do Twojej aktualnej sytuacji i potrzeb.

Na rzecz osób bezdomnych świadczymy różne formy pomocy:

  • wskazanie miejsc noclegowych oraz punktów gdzie można uzyskać żywność odzież, obuwie,
  • wskazanie adresów jadłodajni,
  • wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną,
  • pomoc w uzyskaniu schronienia poprzez kierowanie do schronisk oraz schronisk z usługami opiekuńczymi,
  • umożliwienie korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej poprzez potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • pomoc finansową,
  • pracę socjalną ukierunkowaną na poprawę sytuacji życiowej,
  • wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne w zakresie uzależnień,
  • doradztwo zawodowe.

Zależy nam aby osoby w kryzysie bezdomności mogły integrować się ze środowiskiem, a także poczuć wspólnotę z osobami pokonującymi ten rodzaj kryzysu.

W celu integracji i wsparcia w każdy poniedziałek przed południem mamy dla Was specjalny czas. Zapraszamy na herbatę i rozmowę.

W naszym Ośrodku pomocy osobom dotkniętym kryzysem bezdomności udziela Bemowski Klub Integracji Społecznej.

Pracownicy socjalni

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Grzegorz Prądzyński 22 487-03-16 g.pradzynski@opsbemowo.waw.pl
Magdalena Sadolewska 22 487-03-16 m.sadolewska@opsbemowo.waw.pl

 

Dowiedz się więcej o wsparciu osób w kryzysie bezdomności w Warszawie