null

Kluby Seniora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Grupą docelową projektu socjalnego „Kluby Seniora” są osoby w wieku 60+, które zamieszkują Bemowo i są osobami samotnymi bądź osamotnionymi w rodzinie. Adresaci projektu to osoby aktywne, które chcą swój wolny czas na emeryturze wykorzystać twórczo i ciekawie.

Projekt zakłada realizację następujących celów:

 • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku,
 • tworzenie systemu wsparcia społecznego, kształtowania poczucia wspólnoty i rozbudzania wzajemnej troski,
 • przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia, zapobieganie izolacji społecznej,
 • poprawę kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej seniorów dzięki udziałowi w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach,
 • podejmowanie działań w celu utrzymania seniorów jak najdłuższej w sprawności i samodzielności życiowej,
 • rozwijanie różnych zainteresowań (realizacja własnej ekspresji twórczej),
 • organizowanie zajęć, spotkań, imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, turystyczno–rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno–aktywizującym,
 • rozwijanie idei wolontariatu wśród osób starszych,
 • tworzenie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej,
 • nawiązywanie współpracy z innymi Klubami Seniora w celu integracji środowiska senioralnego,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów w celu realizacji wspólnych projektów i programów.

W Klubach Seniora zaplanowano zajęcia:

 • edukacyjno-kulturalne – wykłady, pogadanki tematyczne, spotkania z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych, kurs obsługi komputera i smartfona, zajęcia kulturalne (grupowe wyjścia, np. do kina, teatru, muzeum),
 • zajęcia turystyczno-rekreacyjne – autokarowe wycieczki krajoznawcze, piesze wycieczki i spacery varsavianistyczne
 • zajęcia usprawniające – trening pamięci, warsztaty manualne, gimnastyka rekreacyjna, nordic walking, zajęcia taneczno–ruchowe, treningi tenisa stołowego,
 • zajęcia integracyjno-aktywizujące – warsztaty muzyczno-wokalne, uroczystości okolicznościowe, ogólnowarszawskie i dzielnicowe uroczystości, imprezy i wydarzenia aktywizujące seniorów, spotkania integracyjne (międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe), tworzenie kół zainteresowań, koło kulinarne, koło ekologiczne, koło miłośników kwiatów i zieleni, gry stolikowe, klubowa biblioteczka, klubokawiarenka, zebrania społeczności, wolontariat na rzecz środowiska lokalnego

Obecnie w ramach projektu funkcjonują dwa Kluby Seniora: „Sami Swoi” oraz „Lazurowy Zakątek”.

Projekt finansowany jest ze środków OPS Bemowo.