null

Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców w Warszawie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekty Miasta Stołecznego Warszawy realizowany w celu integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Działania są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) oraz trzy ośrodki pomocy społecznej (OPS Bielany, Bemowo i Praga-Południe). Koordynację działań prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej (zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców).

W ramach tego projektu OPS Bemowo oferuje:

  • indywidualne wsparcie uczestników projektu poprzez psychologa i asystenta integracji społecznej,
  • usługi tłumacza (wsparcie w tłumaczeniu dokumentów oraz w komunikacji z instytucjami przy załatwianiu spraw urzędowych),
  • warsztaty umiejętności społeczno-kulturowych,
  • warsztaty radzenia sobie ze stresem kulturowym,
  • warsztaty w zakresie pracy nad zmianą (mające ułatwić funkcjonowanie w sytuacji nieplanowanej, przymusowej migracji do innego kraju o odmiennej kulturze),
  • warsztaty w zakresie komunikacji interkulturowej,
  • wsparcie w zakresie pracy socjalnej.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 487 13 81

 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.

 


Kwot dofinansowania projektu: 1 087 722,20 zł, w tym środki OPS Bemowo: 251 780,80 zł.
Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2023
Koordynator: Agnieszka Awksentiuk, 22 48 71 378, a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl