null

Grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób zagrożonych uzależnieniem

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające stykające sie ręce kilku osób stojących w kole.
Autor: freepik

W Bemowskim Klubie Integracji Społecznej (BKIS) działa grupa wsparcia dla mieszkańców Bemowa zagrożonych uzależnieniem.

Spotkania grupy prowadzone są przez terapeutkę uzależnień. Odbywają się cyklicznie, we wtorki w godzinach 10:00 – 11:30 przy ul. Lazurowej 14.

Grupa ma charakter otwarty. Każdy, kto ma poczucie zagrożenia uzależnieniem, może przyjść na spotkanie. Omawiamy problemy zgłaszane przez członków grupy oraz pogłębiamy motywację do podjęcia działań zmierzających do zachowania trzeźwości. Każdy uczestnik grupy może podzielić się swoją historią i uzyskać informacje zwrotne od innych osób zmagających się z podobnymi problemami. Taka wymiana doświadczeń służy wzajemnemu wsparciu i budowaniu świadomości dotyczącej choroby, jaką jest uzależnienie.

Przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny: 600-055-126 lub 22 487-03-16.


Wsparcie zorganizowane
w ramach projektu Bemowski Klub Integracji Społecznej – edycja 2024,
opracowanym i prowadzonym przez OPS Bemowo.