null

Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

To nowe Miejsce Aktywności Lokalnej na mapie Bemowa uruchomione przez OPS Bemowo, którego cała przestrzeń oddana jest na aktywność lokalną mieszkańców. W tym miejscu można realizować swoje hobby, dzielić się zainteresowaniami i zarażać nimi innych.

W przestrzeni MAL jest miejsce na rozwój osobisty, zajęcia kulturalne i społeczne. To w tym miejscu można spotkać się z w gronie sąsiedzkim, porozmawiać o problemach swojego osiedla i wypracować wspólnie plan naprawczy. To też miejsce, gdzie można spotkać się z pracownikiem OPS Bemowo (jeśli z różnych przyczyn nie możesz zrobić tego w domu) i porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach.

Dom Sąsiedzki to miejsce otwarte dla wszystkich i otwarte na różnorodność. Cenimy chęć dzielenia się zasobami niematerialnymi, takimi jak wiedza, talent, uśmiech i gotowość bycia z ludźmi i dla ludzi oraz materialnymi, np.: kawa lub własnoręcznie upieczone ciasto. To miejsce, gdzie organizuje się społeczność lokalna, która chce mieć wpływ na swoje miejsce zamieszkania na czystość i bezpieczeństwo na Osiedlu.

Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” znajduje się w bloku przy ul. Pełczyńskiego 30B (obszar Osiedla Górce Stare). Jest to lokal użytkowy z niezależnym wejściem, o powierzchni 140 m2, składający się z dużej przestrzeni, tzw. open space, kameralnej sali warsztatowej oraz zaplecza kuchennego i sanitarnego. Lokal jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Zgodnie z ideą organizowania społeczności lokalnej udział mieszkańców we współtworzeniu tego miejsca jest kluczowy dla jego istnienia.

Adres: ul. Pełczyńskiego 30B, 01-471 Warszawa (osiedle Górce Stare)

Zasady funkcjonowania MAL Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” ul. Pełczyńskiego 30B

 1. Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” (DSNS) to Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo, w szczególności dla mieszkańców osiedla Górce Stare, w którym mieszkańcy będą mogli się spotykać, spędzać wolny czas oraz poszerzać swoje zainteresowania, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, a także uczestniczyć w zajęciach i warsztatach wspólnie zorganizowanych. Miejsce to ma służyć lokalnym społecznościom jako miejsce spotkań sąsiedzkich.
 2. Wydarzenia jak również aktywności odbywające się w Domu Sąsiedzkim „Nad Stawem” mają charakter nieodpłatny, miejsce to będzie udostępniane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom, którzy swoje inicjatywy zgłoszą pracownikom DSNS, ustalą termin i wszystkie inne szczegóły realizacji danego wydarzenia, zapoznają się z zasadami funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej „Dom Sąsiedzki nad Stawem” ul. Pełczyńskiego 30B oraz wypełnią oświadczenie osoby korzystającej z przestrzeni DSNS. Zostają oni wtedy organizatorem wydarzenia.
 3. Organizator wydarzenia zgłasza planowane wydarzenie i uzgadnia jego szczegóły z pracownikiem Zespołu ds. Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zgłoszenie może nastąpić w jednej z następujących form:
  • osobiście w siedzibie MAL, ul. Pełczyńskiego 30B
  • mailowo: MAL@opsbemowo.waw.pl
  • telefonicznie: 22 48 713 378 lub 723 245 116 w dni powszednie w godz.: 8:00-16:00
  • poprzez media społecznościowe, tj. Facebook: DomSasiedzkiNadStawem.
   W treści zgłoszenia/rezerwacji należy podać dane osoby odpowiedzialnej za organizację spotkania, kontakt do niej, cel i formę spotkania wraz z jego opisem, przewidywaną liczbę uczestników, preferowaną datę i czas trwania wydarzenia.
 4. Zgłoszenie/rezerwacja nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni MAL-u. Potwierdzenie zgody na realizację działania/projektu będzie przesyłane drogą mailową/ telefoniczną. Pracownicy Zespołu ds. Projektów w ciągu 5 dni roboczych odpowiadają na zgłoszenie potwierdzając możliwość realizacji wydarzenia w danym terminie. DSNS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zaakceptowanego działania.
 5. W DSNS kierujemy się zasadami wzajemnego zaufania, otwartości, tolerancji oraz poszanowaniem indywidualności każdego wydarzenia. Wspólnie dbamy o porządek i czystość na terenie DSNS.
 6. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do uporządkowania użytkowanej przestrzeni po jego zakończeniu oraz pozostawienie wypożyczanego sprzętu i miejsca w stanie niezniszczonym. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa tel. 22 487 13 00 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
 7. Na terenie DSNS obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek oraz przebywania pod ich wpływem. Za ewentualne szkody powstałe w skutek użytkowania przestrzeni odpowiadają organizatorzy wydarzenia.
 8. Organizator wydarzenia w DSNS zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przygotowanie miejsca oraz sprzętu niezbędnego do realizacji działań.
 9. Organizator wydarzenia w DSNS zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przeprowadzenie działań promocyjnych oraz rekrutacji uczestników działań, DSNS w miarę swoich możliwości zobowiązuje się do wsparcia promocyjnego prowadzonych działań (udostępnianie informacji na stronie www, portalach społecznościowych).
 10. W DSNS nie będą organizowane działania o charakterze: komercyjnym, politycznym, religijnym, wykluczające społecznie lub ekonomicznie oraz indywidualne wydarzenia okolicznościowe.
 11. W DSNS obowiązuje zakaz akwizycji, organizowania prezentacji sprzedażowych i działań o charakterze marketingowym. Dopuszczalne jest angażowanie podmiotów gospodarczych do organizacji wydarzeń (np. organizowanie porad stylistki w ramach Dnia Kobiet, rodzinnych sesji zdjęciowych w ramach Dnia Ojca/Matki, Dnia Babci/Dziadka itp.).
 12. Sprzedaż towarów w DSNS jest możliwa tylko w ramach ekonomii społecznej (m.in.: wyprzedaż garażowa, rękodzieła, kiermasze).
 13. W DSNS mogą być prowadzone działania związane z tradycją, kulturą (np. opłatek świąteczny, spotkania świąteczne, itp.) pod warunkiem, że ich forma nie będzie wykluczała osób o innym światopoglądzie i nie będą się odbywały czynności związane bezpośrednio z kultem religijnym.
 14. Za ewentualne szkody powstałe przez dzieci odpowiadają ich rodzice / opiekunowie.
 15. DSNN nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy zagubione i pozostawione bez nadzoru.
 16. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni MAL.
Zdjęcie. Trzy osoby stoją na tle budynku i trzymają kartki zasłaniając sobie twarze. Na kartkach znajduje się napis: Dom - Sąsie - Dzki Zdjęcie. Widok na mały staw na osiedlu, w wodzie odbijają się bloki mieszkalne.
 

Sprawdź lokalizację na mapie