null

Coffee Time

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących Dzielnicę Bemowo.

Celem projektu jest integracja środowiskowa i aktywizacja społeczna, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, poprawa funkcjonowania w codziennym życiu i zapobieganie izolacji oraz wykluczeniu społecznemu, a także przeciwdziałanie zjawisku stygmatyzacji.

W ramach projektu zaplanowano spotkania klubowe obejmujące m.in.:

  • warsztaty zajęciowe, w tym rozwijające zainteresowania,
  • treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym wycieczki na terenie Dzielnicy Bemowo i Warszawy,
  • wyjścia do miejsc kulturalno-edukacyjnych oraz miejsc aktywności lokalnej,
  • relaksację, zajęcia ruchowe, muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 723 249 245 lub 723 249 246.

Projekt finansowany jest w ramach Projektu pn.: Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu oraz ze środków OPS.