null

Bemowski Klub Integracji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Korkociąg i wiele kotków od wina

Bemowski Klub Integracji Społecznej jest placówką, która działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli nie radzisz sobie samodzielnie w trudnych sytuacjach lub przeżywasz kryzys z powodu długotrwałego braku pracy, złego samopoczucia psychicznego, uzależnienia, opuściłeś zakład karny lub jesteś osobą bezdomną to miejsce jest dla Ciebie.

Do Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej (BKIS) przy ul. Lazurowej 14 możesz się zgłosić osobiście lub możesz zostać do niego zgłoszony przez Twojego pracownika socjalnego. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

W BKIS zostaniesz najpierw skierowany do pracownika socjalnego, który przeprowadzi z Tobą rozmowę wstępną na miejscu, a następnie, w celu zapoznania się z Twoją sytuacją, umówi się, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny wspólnie z Tobą przygotuje plan wsparcia w celu rozwiązania Twoich problemów, który będzie zawarty w formie kontraktu socjalnego. Okres uczestnictwa w BKIS zostanie ustalony z Tobą indywidualnie.

W zależności od specyfiki Twojej sytuacji do współpracy z Tobą mogą zostać włączeni specjaliści BKIS: psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy.

Oferta Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej zawiera szeroki zakres wsparcia:

 • pracę socjalną ukierunkowaną na poprawę sytuacji życiowej,
 • konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem,
 • konsultacje indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień,
 • konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
 • grupy samopomocowe,
 • grupy wsparcia,
 • kierowanie do prac społecznie użytecznych,
 • szkolenia i staże zawodowe,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia integracyjne,
 • wsparcie dedykowane osobom w kryzysie bezdomności,
 • pomoc finansową.