null

Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo: osób zagrożonych przemocą, doznających przemocy, stosujących przemoc, jej świadków, przedstawicieli służb z terenu Bemowa, których planujemy objąć specjalistycznym doradztwem w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy na Bemowie poprzez:

 • wzrost wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów przemocy,
 • nabycie umiejętności reagowania na przemoc oraz skutecznego radzenia sobie z jej konsekwencjami,
 • zmiana postaw wśród osób stosujących przemoc, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością,
 • podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji wśród służb podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • poprawa współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy służbami na rzecz przeciwdziałania przemocy

W ramach projektu zaplanowano wiele zadań o charakterze indywidualnym i grupowym. Są to m.in.:

 • indywidualne konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców (w tym psychologiczne),
 • warsztaty dla rodziców w konflikcie w kryzysie rozstania pt.: Razem, a jednak osobno,
 • warsztat edukacyjny dla osób mających trudności z kontrolą złości pt.: Mogę inaczej,
 • warsztat rozwoju osobistego dla kobiet pt.: Strefa budowania mocy,
 • grupa edukacyjno-wsparciowo-rozwojowa dla młodych dorosłych,
 • Trening Family Connections,
 • działania o charakterze profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży Jestem i wiem,
 • doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli służb z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • lokalne seminarium Interwencja – Ochrona – Pomoc – Skuteczna współpraca, dedykowane dla służb interwencyjnych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy (OPS, Policja, Sąd, Prokuratura).

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 22 48 71 313 lub 22 48 71 343.

Program finansowany jest ze środków OPS Bemowo.