null

Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS) – edycja 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli jesteś mieszkańcem Bemowa i dotykają Cię takie problemy jak: długotrwałe bezrobocie, uzależnienia własne lub członka rodziny, bezdomność, opuściłeś zakład karny, jesteś osobą niepełnosprawną, chorujesz psychicznie lub na co dzień borykasz się z lękiem i masz obniżony nastrój – oferta Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej jest dla Ciebie.

Mogły się zdarzyć w Twoim życiu trudności życiowe, których pokonanie wymaga skorzystania z pomocy specjalistów. Z tego powodu BKIS oferuje Ci pomoc w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym po przebytych negatywnych doświadczeniach lub zaistnieniu innych okoliczności, które utrudniły Twoje funkcjonowanie i powodują potrzebę:

 • powrotu na rynek pracy i uzyskania stabilizacji materialnej,
 • aktywizacji i integracji społecznej w celu minimalizowania ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, uzależnieniem, pobytem w zakładzie karnym, problemami emocjonalnymi,
 • przezwyciężenia kryzysu bezdomności.

Po co?

Jeśli brakuje Ci pewności siebie, straciłeś wiarę w zmianę swojej sytuacji lub chciałbyś coś zmienić, lecz nie wiesz jak się do tego zabrać, czujesz się wyobcowany oraz bezradny i osamotniony w swoich poczynaniach, BKIS jest właściwym miejscem gdzie możesz się zgłosić po wsparcie. Zapraszamy Cię do skorzystania ze spotkań indywidualnych i grupowych z naszymi specjalistami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją zaproszą Cię do opracowania wspólnego planu wyjścia z kryzysowej sytuacji i będą Cię wspierać w jego realizacji.

Co proponujemy?

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju. Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również będą mogli korzystać z porad specjalistów.

Oferowane bezpłatne wsparcie realizowane na rzecz uczestników BKIS to:

 • praca socjalna,
 • konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem,
 • konsultacje indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień,
 • konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
 • grupy samopomocowe,
 • grupy wsparcia,
 • kierowanie do prac społecznie użytecznych,
 • szkolenia i staże zawodowe,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia integracyjne,
 • udzielanie świadczeń socjalnych,
 • wsparcie dedykowane osobom w kryzysie bezdomności.

Gdzie?

Działania projektowe realizowane są w siedzibie BKIS przy ul. Lazurowej 14. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Kto realizuje?

Realizatorami projektu są specjaliści OPS Bemowo.

Kiedy?

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest realizowany w cyklu rocznym od stycznia do grudnia.

Jak się zapisać?

Do BKIS możesz zgłosić się osobiście lub zostać do niego zgłoszony przez Twojego pracownika socjalnego z OPS Bemowo.

Co możesz zyskać?

W BKIS można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, pracy w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych lub stażu. Osoby posiadające potrzebę rozwoju, nabywania nowych umiejętności czy przekwalifikowania zawodowego mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, korzystać z doradztwa zawodowego. Dzięki udziałowi w zajęciach w uczestniku wzrasta pewność siebie, wiara we własne możliwości i siły do podjęcia działań w celu pokonania problemu życiowego, chęć wprowadzenia w swoje życie zmian bez niepotrzebnego i ograniczającego stresu. Osoba zaczyna czuć potrzebę samodzielności w codziennym życiu.

Kontakt

W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami:
tel. 22 487-03-15 lub 600-055-126
tel. 22 48-71-300, 22 48-71-301