null

Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany był do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika Projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

  • pracę socjalną z rodzinami,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, warsztaty antystresowe, zajęcia edukacyjno-integracyjne oraz indywidualne wsparcie psychologa,
  • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, kursy zawodowe oraz indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
  • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące warsztaty komputerowe,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą, warsztaty dotyczące budowania wizerunku oraz indywidualne wsparcie coacha realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany został we współpracy z Partnerem – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.