null

Bemowski Klub Integracji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Projekt skierowany był do 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

  • pracę socjalną z rodzinami,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych, indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty, zajęcia integracyjno-edukacyjne,
  • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe i szkolenia zawodowe,
  • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, prace społecznie użyteczne, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz pomoc praktyczną w dostępie do ofert pracy,
  • realizacja przez osoby bezdomne Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Projekt Bemowski Klub Integracji Społecznej współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie. Sesja terapeutyczna. Przy stoliku siedzą 3 osoby. Przodem terapeutka z czerwonym zeszytem w ręku, tyłem dziewczynka i kobieta. W tle biurko z komputerem.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Zdjęcie. Gabinet terapeuty. Okrągły stolik, cztery miękkie krzesła, szafa, na ścianie obrazek.