null

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany jest do 1446 (701 z Bemowa) rodzin z dziećmi zmagającymi się z problemami zdrowia psychicznego z terenu Bemowa, Żoliborza i Wawra. Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Logotypy

 

Partnerami projektu są:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra sp. z o.o.

Wspólne działanie ww. instytucji ułatwia dostęp do usług psychologicznych i medycznych oraz włącza otoczenie społeczne dziecka do pracy na jego rzecz. To nowa forma wsparcia dla rodzin, w których wystąpił kryzys zdrowia psychicznego dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej Bemowo realizuje następujące działania:

  • diagnoza psychologiczna oraz monitorowanie procesu zdrowienia dziecka,
  • psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne w środowisku,
  • profilaktyka zdrowia psychicznego.

Projekt oferuje całościowy model opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Umożliwia szybką interwencję w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego. Zmniejsza ryzyko całodobowej hospitalizacji, skraca czas leczenia oraz zmniejsza koszty emocjonalne ponoszone przez rodzinę i dziecko.

Wsparciem mogą być objęte dzieci zamieszkujące na terenie dzielnicy Bemowo, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Infolinię pod numerem telefonu: 576-661-777.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.