null

Projekty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli jesteś mieszkańcem Dzielnicy Bemowo i potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu trudności, których doświadczasz, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo. Pracownik socjalny Ośrodka lub inny specjalista po zapoznaniu z Twoją sytuacją, wspólnie z Tobą zastanowi się nad możliwymi formami pomocy. Jedną z nich może być udziału w projekcie odpowiednim dla Twoich potrzeb.

Projekty socjalne realizowane w Ośrodku opracowywane są pod kątem rodzajów problemów i potrzeb diagnozowanych w rodzinach lub u osób objętych pomocą.

Realizujemy projekty adresowane m.in. do:

  • rodzin z dziećmi pod kątem rozwoju funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, umiejętności wychowawczych rodziców i wspierania rozwoju psycho-społecznego dzieci,
  • osób w wieku starszym pod kątem utrzymania ich w aktywności społecznej i zapobiegania osamotnieniu,
  • osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów pod kątem aktywizacji i integracji społecznej,
  • osób i rodzin z problemem przemocy pod kątem trwałego ustania przemocy i rozwoju umiejętności gwarantujących wzrost bezpieczeństwa w rodzinie,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu długotrwałego bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności i bezdomności, pod kątem integracji społecznej i zawodowej,
  • społeczności lokalnej pod kątem integracji, budowania współpracy sąsiedzkiej i zapobiegania alienacji,
  • mieszkańców dzielnicy pod kątem edukacji w zakresie istoty i rozwiązywania problemów społecznych, w tym profilaktyki uzależnień i przemocy,
  • cudzoziemców pod kątem integracji społecznej i zawodowej.

Projekty socjalne zawierają kompleksowy zestaw usług niezbędnych do wsparcia osób lub rodzin w celu poprawy ich sytuacji życiowej oraz utrzymania w jak najlepszej kondycji psycho-fizycznej i społecznej. Zazwyczaj zawierają usługi z zakresu pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, różnorodnych warsztatów edukacyjno-rozwojowych, treningów umiejętności oraz spotkań o charakterze integracyjnym (kulturalnych, rozwijających zainteresowania i pasje).