null

Aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Warszawie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt Miasta Stołecznego Warszawy realizowany w celu aktywizacji zawodowej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Działania realizowane są przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: OPS Bemowo i OPS Praga-Południe.

OPS Bemowo przygotował szereg działań pomocowych dla uczestników Projektu. Są to:

  • zajęć grupowe „Uniwersalne kompetencje zawodowe”,
  • zajęcia grupowe w zakresie poruszania się po rynku pracy,
  • zajęcia grupowe „Work-Life Balance” (łączenie ról rodzinnych z zawodowymi),
  • zajęcia grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych,
  • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego,
  • indywidualne wsparcie asystenta integracji na rynku pracy,
  • usługi tłumacza przysięgłego (tłumaczenie dokumentów urzędowych związanych z zatrudnieniem oraz posiadanymi kwalifikacjami, np. dot. nostryfikacji dyplomów, świadectw pracy itp.),
  • szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zgodnie z zaplanowaną ścieżką zawodową,
  • praktyki zawodowe.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 487 13 81

 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.

 


Kwot dofinansowania projektu: 1 087 722,20 zł, w tym środki OPS Bemowo: 251 780,80 zł.
Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.12.2023
Koordynator: Agnieszka Awksentiuk, 22 48 71 378, a.awksentiuk@opsbemowo.waw.pl