null

Klub Integracyjny „Coffee Time”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duża grupa osób, która stoi przy pomniku "Warszawska Syrenka" w Warszawie.

7 maja rozpoczęły się zajęcia w Klubie Integracyjny „Coffee Time” w edycji 2024. Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 16-18 w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10. Zapraszamy na spotkania!

Uczestnikami Klubu mogą być dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia w tym opiekunowie. Klub działa w formule otwartej, tzn. zawsze możesz do niego dołaczyć. Naszym podstawowym celem jest integracja środowiskowa i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie Dzielnicy Bemowo. Zakres tematyczny i sposób realizacji spotkań uwzględnia indywidualne preferencje i możliwości uczestników Klubu. W ramach spotkań klubowych odbywają się spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne, terapia zajęciowa, filmoterapia, wyjścia do miejsc kultury, wycieczki, treningi kulinarne, spotkania okolicznościowe. Przyjdź i integruj się z nami!


Wydarzenie zorganizowane
w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych,
prowadzonym przez OPS Bemowo.