null

Zapoznaj się z ofertą projektu „Budowanie Mocy – Stop Przemocy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych przemocą, doznających przemocy, stosujących przemoc, świadków przemocy oraz przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej z terenu dzielnicy Bemowo. Dla wszystkich grup przygotowaliśmy specjalistyczną ofertę. Dla osób z problemem przemocy ofertę edukacyjno-wspierającą oraz edukacyjno-korekcyjną. Dla profesjonalistów – specjalistyczne doradztwo.

Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy na Bemowie poprzez:

 • wzrost wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów przemocy,
 • nabycie umiejętności reagowania na przemoc oraz skutecznego radzenia sobie z jej konsekwencjami,
 • zmianę postaw wśród osób stosujących przemoc, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością,
 • podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji wśród służb podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • poprawę współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy służbami na rzecz przeciwdziałania przemocy

W ramach projektu zaplanowano wiele zadań o charakterze indywidualnym i grupowym. Oferujemy:

 • indywidualne konsultacje specjalistyczne
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • interwencje kryzysowe
 • warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym pt.: „Razem, a jednak osobno”,
 • warsztat edukacyjny dla osób mających trudności z kontrolą złości pt.: „Mogę inaczej”,
 • grupę rozwoju osobistego dla kobiet pt.: „Strefa budowania mocy”,
 • trening dla członków rodzin osób przejawiających dysregulację emocjonalną „Family Connections”,
 • doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli służb z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • superwizję pracy indywidualnej i grupowej dla profesjonalistów.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 22 48 71 313 lub 22 48 71 343.


Projekt został opracowany
i jest realizowany
przez OPS Bemowo