Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 50/ 22 443 77 61 e-mail: bemowo.wab@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Sylwia Gałązka p. 352a tel.: 22 443 77 56, e-mail: sgalazka@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; prowadzenie postępowań...

 • Artykuł

  pok. 411 telefon: 22 443 78 40 faks: 22 325 40 22 e-mail: bemowo.wag@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Daniel Nowolecki p. 409 tel.: 22 44 37 841, e-mail: dnowolecki@um.warszawa.pl zastępca naczelnika: Ewa Gać-Plonkowska p. 408 tel.: 22 443 78 39, e-mail: egac@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy administrowanie i gospodarowanie majątkiem Dzielnicy, a w szczególności: Zadania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla...

 • Artykuł

  Małgorzata Maszało-Kulińska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo e-mail: tel. pok. Podległe wydziały:

 • Artykuł

  Jakub Gręziak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo e-mail: jgreziak@um.warszawa.pl tel. 22 44 37 552 pok. 215 Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Bemowo: Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo. Zastępca Burmistrza Pan Jakub Gręziak sprawuje nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których właściwość miejscowa i siedziba...

 • Artykuł

  Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Bemowo e-mail: bemowo.sekretariat@um.warszawa.pl tel. 22 443 75 51 pok. 255 Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Bemowo: Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Prawny...