Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon:22 443 77 16 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo p.o. kierownika: Magdalena Izdebska p. 425a tel.: 22 443 77 13, e-mail: m.izdebska@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności: prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie gospodarki odpadami; prowadzenie w Systemie Informatycznym Gospodarowania Odpadami...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 34 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Małgorzata Matejka p. 434 tel.: 22 443 77 34, e-mail: m.matejka@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: opracowanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w układzie klasycznym i zadaniowym wraz z informacją opisową, Wieloletniej Prognozy...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 10 faks: 22 325 40 10 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo Główny Księgowy Dzielnicy: Emilia Krawczyk p. 222 tel.: 22 443 77 10, e-mail: ekrawczyk@um.warszawa.pl Zastępca Głównego Księgowego Dzielnicy: Małgorzata Li-U-Fa Falkowska p. 456 tel.: 22 443 77 12, e-mail: mfalkowska@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry rejestr sprzedaży VAT rejestr zakupu VAT rejestr druków ścisłego zarachowania rejestr zaświadczeń i informacji do zaświadczeń rejestr umów zleceń ...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 50 e-mail: bemowo.wab@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie ewidencji spraw wpływających do Wydziału; prowadzenie ewidencji spraw wypływających z Wydziału; prowadzenie rejestrów tradycyjnych i elektronicznych; bieżąca obsługa korespondencji; przygotowywanie zestawień wniosków i wydanych...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 50/ 22 443 77 61 e-mail: bemowo.wab@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Michał Czerwiński p. 346 tel.: 22 443 77 51, e-mail: mczerwinski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Urbanistyki, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ...