Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 27 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Elżbieta Mućko p. 239 tel.: 22 443 76 27, e-mail: emucko@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 20 faks: 22 325 40 09 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik Aleksandra Zięba p. 241 tel.: 22 443 76 22, e-mail: azieba@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry ewidencja działalności gospodarczej ewidencja pól biwakowych ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie rejestr wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy...

 • Artykuł

  pok. 222 telefon: 22 443 77 10 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: obsługa w zakresie organizacji pracy Głównego Księgowego Dzielnicy; przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Głównego Księgowego Dzielnicy, przekazywanie zgodnie z dekretacją; ...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 651 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Dorota Wyrębek p. 455 tel.: 22 443 76 51, e-mail: dwyrebek@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Wydatków, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności: prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy; prowadzenie ewidencji księgowej płatności gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych na podstawie raportów kasowych; prowadzenie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 31 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Olga Jaroszek p. 456a tel.: 22 443 77 31, e-mail: ojaroszek@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Księgowości Budżetowej i Dochodów, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności: prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy dla Dzielnicy; ewidencja przekazywanych dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem...