Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 65 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo Kierownik: Magdalena Gajger p. 330 tel.: 22 443 77 65, e-mail: m.gajger@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Użytkowania Wieczystego Gruntów wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych w sytuacji, gdy z wnioskiem w...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 86 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Radosław Serafin p. 332 tel.: 22 443 77 86, e-mail: rserafin@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Mienia Miasta wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 80 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Katarzyna Szmigielska p. 360A tel.: 22 443 77 80, e-mail: kszmigielska@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelność m.st. Warszawy, w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 84 faks: 22 325 40 14 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Sebastian Stolarski p. 359 tel.: 22 443 77 81, e-mail: sstolarski@um.warszawa.pl zastępca naczelnika:Kinga Senger p. 357 tel.: 22 443 77 44, e-mail: ksenger@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry rejestr użytkowników wieczystych rejestr decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rejestr umów Wydziału Nieruchomości...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 26 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Łukasz Otulak p. 240 tel.: 22 443 76 26, e-mail: lotulak@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o...