Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 04 faks: bemowo.win@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Michał Piątkowski p. 448 tel.: 22 443 77 04, e-mail: mpiatkowski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Obsługi Informatycznej, wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: w zakresie bieżącej obsługi telekomunikacyjnej, w tym: instalacja aparatów telefonicznych oraz ich bieżąca konserwacja, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wewnętrznej sieci...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 00 faks: 22 325 40 12 e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Andrzej Lasota p. 450 tel.: 22 443 77 09, e-mail: alasota@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy, w tym zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, a w szczególności: zapewnienie obsługi informatycznej i pomocy dla pracowników Urzędu Dzielnicy w...

 • Artykuł

  e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym: prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz przestrzeganie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale; przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją; obsługa interesantów i udzielanie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 84 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analizowania Stanu Prawnego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; prowadzenie spraw służebności przejścia i przejazdu oraz drogi koniecznej, w szczególności ustanowienia, zmiany...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 788 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Łukasz Rykaczewski p. 337 tel.: 22 443 77 88, e-mail: lrykaczewski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność...