Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  – Alicja Molenda – Stowarzyszenie kocialandia mail: kocialandia@wp.pl – Fundacja Iwony Kalaman – Iwona Kalaman mail: kalaman@iwonakalaman.pl – Fundacja Naszym Dzieciom – Bartosz Łukaszewski mail: f-n-d@o2.pl

 • Artykuł

  Karol Sobociński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo e-mail: ksobocinski@um.warszawa.pl tel. 22 44 37 555 pok. 210 Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Bemowo: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo. W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Delegaturą...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Bemowo Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Bemowo jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami. Czym zajmuje się Urząd Dzielnicy Bemowo zajmuje się sprawami mieszkańców obsługa mieszkańców odbywa się w budynku urzędu dba o jakość pracy przedszkoli, szkół,...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV ul. Żytnia 36 01-198 Warszawa Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV inspektor Jerzy Sztuc tel. 47 723 94 30 Oficer Dyżurny tel. 47 723 94 50 fax. 47 723 64 14 adres e-mail: dyzurny.krp4@ksp.policja.gov.pl Komisariat Policji Warszawa Bemowo ul. Raginisa 4 01-317 Warszawa Komendant Komisariatu Warszawa Bemowo Młodszy inspektor Waldemar Banaszewski tel. 47 723 25 75 Oficer Dyżurny tel. 47 723 25 88, 47 723 25 80 fax. 47 723 64 33 Kierownik...