Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Edukacja w Warszawie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Obwody szkół podstawowych można sprawdzić w serwisie mapowym m.st. Warszawy. W tym celu należy: wejść na stronę: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa, kliknąć zakładkę „Warszawa dzisiaj”; w menu „Warstwy” zaznaczyć „Edukacja”; w wyszukiwarce wpisać adres zamieszkania. W załączeniu znajduje się również wykaz punktów adresowych w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2017/2018. Obwody szkół podstawowych w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa, mając na względzie rozwój społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zlecając w/w podmiotom, w drodze konkursów i dotacji, realizację zadań publicznych. Współpraca dotyczy zadań o charakterze dzielnicowym realizującym potrzeby mieszkańców. Podstawą prawną współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Konkursy ogłaszane są przynajmniej raz w roku, na...

 • Artykuł

  Zarządzenie Nr 1708/2021 Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 14 października 2021r. Procedura konkursowa: Załącznik nr 2 Wzory umów: Zadanie publiczne jednoroczne dla jednej organizacji: załącznik Nr 13 Zadanie publiczne jednoroczne dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 14 Zadanie publiczne wieloletnie dla jednej organizacji: załącznik nr 15 Zdanie publiczne wieloletnie dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 16 Załączniki do Umów oraz dokumenty do Sprawozdania...

 • Artykuł

  Celami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo są: promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie zasad działalności samorządu terytorialnego wśród młodzieży; integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; budowanie tożsamości lokalnej w...