Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Nasza sztandarowa akcja „Otwarte sale, hale i boiska” integruje i aktywizuje mieszkańców Bemowa, umożliwiając im dostęp do obiektów sportowych. Priorytetowymi działaniami dzielnicy są: wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych; tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zachęcanie do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Współpracujemy również z klubem Legia...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Infrastruktura 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Geodezja Nieruchomości 22 53 37 532 Architektura 22 44 37 750 Karta Warszawiaka Gospodarka Odpadami Bemowo – NET Bemowska Karta Mieszkańca 22 44 37 633 22 44 37 634 Kancelaria Urzędu 22 44 37 640 Świadczenia Rodzinne 22 44 37 588 Informacja Komunikacyjna 22 44 37 645 Rejestracja...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa UCHWAŁA NR 1965/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku...

 • Artykuł

  ZAKAZ PALENIA OGNISK W LESIE BEMOWO Informujemy, że zgodnie z zapisem art.30 Ustawy o lasach (Dz. U. 91.101.444) na terenach leśnych oraz w odległości 100 m od lasu, obowiązuje zakaz rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. W dniu 28 kwietnia 2016 r. zlikwidowano wszystkie, istniejące do tej pory miejsca do palenia ognisk na terenie Lasu Bemowo (m. in. przy ul. Kutrzeby Tadeusza). W związku z powyższym, na całym terenie Lasu Bemowo obowiązuje całkowity zakaz używania...